| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.153.73.72 (lg) / ec2-35-153-73-72.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2399:4948::2399:4948 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  YISP-AS AS58073

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS58073
as-name:    YISP-AS
org:      ORG-RAta1-RIPE
import:     from AS3356 accept ANY
import:     from AS6777 accept ANY
import:     from AS20562 accept ANY
import:     from AS2914 accept ANY
export:     to AS3356 announce AS-YISP
export:     to AS20562 announce AS-YISP
export:     to AS6777 action community .= { 6777:6777 }; announce AS-YISP
admin-c:    RA4892-RIPE
tech-c:     RA4892-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     RA92286-MNT
created:    2012-04-13T08:38:53Z
last-modified: 2018-09-04T11:11:06Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-RAta1-RIPE
org-name:    YISP B.V.
org-type:    LIR
address:    Byronstraat 44
address:    3533VZ
address:    Utrecht
address:    NETHERLANDS
mnt-ref:    RA92286-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RA92286-MNT
abuse-c:    AR13317-RIPE
created:    2010-11-23T10:22:22Z
last-modified: 2019-05-14T15:21:52Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +31852737135
fax-no:     +31852737135

person:     Rens Ariens
address:    Europalaan 20
address:    3526 KS Utrecht
phone:     +31852737135
nic-hdl:    RA4892-RIPE
mnt-by:     RA92286-MNT
created:    2010-11-23T10:40:54Z
last-modified: 2015-12-01T12:44:15Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]