| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.133.27 (lg) / ec2-18-207-133-27.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:851b::12cf:851b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ZENONLINE-AS AS58072

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS58072
as-name:    ZENONLINE-AS
org:      ORG-ZL55-RIPE
import:     from AS25513 accept ANY
export:     to AS25513 announce AS58072
import:     from AS8615 accept ANY
export:     to AS8615 announce AS58072
import:     from AS34602 accept ANY
export:     to AS34602 announce AS58072
admin-c:    AD8400-RIPE
tech-c:     AD8400-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-ZENONLINE
mnt-by:     ROSNIIROS-MNT
created:    2017-11-16T14:35:23Z
last-modified: 2019-11-01T14:49:07Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-JCE1-RIPE

organisation:  ORG-ZL55-RIPE
org-name:    Zenon-Region Ltd.
org-type:    OTHER
address:    140152, vladenie N173, Central street, d. Kuznetsovo ,
address:    Ramensky district, Moscow region
abuse-c:    AR20461-RIPE
mnt-ref:    MNT-ZENONLINE
mnt-by:     MNT-ZENONLINE
mnt-by:     ROSNIIROS-MNT
created:    2017-11-15T08:42:19Z
last-modified: 2017-11-15T08:42:19Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Alexander Domra
address:    Zenon Sign Supply
address:    M.Kupavensky proezd 1, str. 1
address:    Moscow, Russia
phone:     +7 495 7880719 ext. 2050
fax-no:     +7 495 7880719
nic-hdl:    AD8400-RIPE
mnt-by:     MNT-ZENONLINE
created:    2012-03-14T12:09:08Z
last-modified: 2017-11-15T12:44:21Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]