| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.174.97 (lg) / ec2-44-200-174-97.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:ae61::2cc8:ae61 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ELSUHD-AS16 AS58070

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS58070
as-name:    ELSUHD-AS16
org:      ORG-ENLC1-RIPE
import:     from AS56484 accept ANY
import:     from AS8513 accept ANY
import:     from AS50597 accept ANY
import:     from AS44217 accept ANY
import:     from AS57761 accept ANY
import:     from AS199826 accept ANY
import:     from AS60145 accept ANY
export:     to AS56484 announce AS58070
export:     to AS50597 announce AS58070
export:     to AS8513 announce AS58070
export:     to AS44217 announce AS58070
export:     to AS57761 announce AS58070
export:     to AS199826 announce AS58070
export:     to AS60145 announce AS58070
admin-c:    EA3141-RIPE
tech-c:     ET2808-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ELSUHD-MNT
mnt-by:     AA5734-MNT
created:    2012-04-12T07:37:21Z
last-modified: 2018-02-12T20:15:15Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ENLC1-RIPE
org-name:    Elsuhd Net Company for Communications and Computers Services Ltd.
country:    IQ
org-type:    LIR
address:    Karrade Dakhil Street, Building 74
address:    12631
address:    Baghdad
address:    IRAQ
phone:     +9647901378554
fax-no:     +17072764795
abuse-c:    EA4434-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    AA5734-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AA5734-MNT
created:    2011-05-11T10:38:26Z
last-modified: 2022-02-23T11:38:30Z
source:     RIPE # Filtered

role:      ELSUHDNET ADMIN
address:    Elsuhd Net Ltd Co.-Baghdad-Iraq
admin-c:    ME3324-RIPE
tech-c:     ME3324-RIPE
nic-hdl:    EA3141-RIPE
mnt-by:     ME15662-MNT
created:    2011-05-19T19:33:37Z
last-modified: 2011-05-19T19:33:37Z
source:     RIPE # Filtered

role:      ELSUHDNET TECH
address:    Elsuhd Net Ltd Co.-Baghdad-Iraq
admin-c:    AA10538-RIPE
tech-c:     AA10538-RIPE
nic-hdl:    ET2808-RIPE
mnt-by:     AA5734-MNT
created:    2011-05-19T19:37:57Z
last-modified: 2011-05-19T19:37:57Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]