| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.24.115.215 (lg) / ec2-100-24-115-215.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6418:73d7::6418:73d7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  KIT-GridKa AS58069

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS58069
as-name:    KIT-GridKa
org:      ORG-UoK35-RIPE
mp-export:   afi ipv4.unicast, ipv6.unicast, ipv6.multicast to AS680 announce AS58069
mp-export:   afi ipv4.unicast, ipv6.unicast, ipv6.multicast to AS513 announce AS58069
mp-export:   afi ipv4.unicast, ipv6.unicast, ipv6.multicast to AS34878 announce AS58069
mp-import:   afi ipv4.unicast, ipv6.unicast, ipv6.multicast from AS680 accept ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast, ipv6.unicast, ipv6.multicast from AS513 accept ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast, ipv6.unicast, ipv6.multicast from AS34878 accept ANY
admin-c:    AKIT1-RIPE
tech-c:     BH132-RIPE
tech-c:     TKIT1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-KIT-EDU
created:    2016-05-31T13:20:38Z
last-modified: 2019-09-21T14:48:09Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-UoK35-RIPE
org-name:    Karlsruhe Institute of Technology
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Steinbuch Centre for Computing
        Kaiserstrasse 12
address:    76131
address:    Karlsruhe
address:    GERMANY
phone:     +4972160828172
fax-no:     +4972160824972
admin-c:    AKIT1-RIPE
tech-c:     TKIT1-RIPE
abuse-c:    CKIT1-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-KIT-EDU
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-KIT-EDU
created:    2009-09-08T09:56:12Z
last-modified: 2020-12-16T12:24:15Z
source:     RIPE # Filtered

role:      KIT / SCC Networks and Telecommunication Department
address:    Karlsruhe Institute of Technology (KIT)
address:    Steinbuch Centre for Computing
address:    Zirkel 2
address:    D-76128 Karlsruhe
address:    Germany
phone:     +49 721 608 8000
fax-no:     +49 721 608 47763
admin-c:    KM3458-RIPE
admin-c:    KS10767-RIPE
nic-hdl:    AKIT1-RIPE
mnt-by:     MNT-KIT-EDU
created:    2019-09-21T13:28:46Z
last-modified: 2021-03-10T21:47:06Z
source:     RIPE # Filtered

role:      KIT / SCC Network Operation Centre
address:    Karlsruhe Institute of Technology (KIT)
address:    Steinbuch Centre for Computing
address:    Zirkel 2
address:    D-76128 Karlsruhe
address:    Germany
phone:     +49 721 608-8000
fax-no:     +49 721 608-47763
remarks:    status information: https://www.scc.kit.edu/en/services/announcements.php
admin-c:    AKIT1-RIPE
tech-c:     BH132-RIPE
tech-c:     KM3458-RIPE
tech-c:     BN2907-RIPE
tech-c:     JS22130-RIPE
nic-hdl:    TKIT1-RIPE
mnt-by:     MNT-KIT-EDU
created:    2019-09-21T13:44:12Z
last-modified: 2021-03-10T21:47:06Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Bruno Hoeft
address:    Karlsruhe Institute of Technology (KIT)
address:    Steinbuch Centre for Computing (SCC)
address:    Hermann-von-Helmholtz Platz 1
address:    76344 Eggenstein-Leopoldshafen
address:    Germany
phone:     +49 721 608 28172
fax-no:     +49 721 608 24972
nic-hdl:    BH132-RIPE
mnt-by:     MNT-KIT-EDU
created:    2009-09-18T13:57:06Z
last-modified: 2019-04-12T13:12:32Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]