| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.124.74 (lg) / ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:7c4a::3e5:7c4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PacketExchange AS58065

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS58065
as-name:    PacketExchange
org:      ORG-PEL9-RIPE
import:     from AS1299 accept ANY
export:     to AS1299 announce AS58065
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS58065
import:     from AS63119 accept ANY
export:     to AS63119 announce AS58065
import:     from as3257 accept ANY
export:     to as3257 announce AS58065
import:     from AS46805 accept ANY
export:     to AS46805 announce AS58065
import:     from AS52219 accept ANY
export:     to AS52219 announce AS58065
import:     from AS42926 accept ANY
export:     to AS42926 announce AS58065
import:     from AS6939 accept ANY
export:     to AS6939 announce AS58065
sponsoring-org: ORG-DMF2-RIPE
admin-c:    MH16734-RIPE
tech-c:     MH16734-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-packetxchange3
mnt-by:     mnt-packetxchange3
created:    2018-03-19T08:16:19Z
last-modified: 2022-06-14T08:59:04Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PEL9-RIPE
org-name:    Packet Exchange Limited
org-type:    OTHER
address:    160 Kemp house City Road London
abuse-c:    ACRO8251-RIPE
mnt-ref:    MNT-ANONET
mnt-by:     MNT-ANONET
created:    2017-07-18T09:35:49Z
last-modified: 2022-02-02T12:28:03Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Mikael Bjorg
address:    60 Finlandsgatan 1510 Stockholm Sweden
phone:     +46865563261
nic-hdl:    MH16734-RIPE
mnt-by:     mnt-packetxchange3
created:    2017-09-24T08:55:59Z
last-modified: 2018-07-10T18:18:53Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]