| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.34.21 (lg) / ec2-3-237-34-21.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:2215::3ed:2215 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SECUREBIT AS58057

as-block:    AS57148 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-23T15:27:46Z
last-modified: 2023-08-23T15:27:46Z
source:     RIPE


aut-num:    AS58057
as-name:    SECUREBIT
descr:     Securebit Autonomous System
org:      ORG-SA4302-RIPE
remarks:    ==================================================
remarks:    | UPSTREAMS
remarks:    ==================================================
remarks:    | COGENT-174
mp-import:   afi any.unicast from AS174 accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS174 announce AS-SBAG
mp-import:   afi any.unicast from AS1836 accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS1836 announce AS-SBAG
mp-import:   afi any.unicast from AS3303 accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS3303 announce AS-SBAG
mp-import:   afi any.unicast from AS6718 accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS6718 announce AS-SBAG
mp-import:   afi any.unicast from AS6830 accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS6830 announce AS-SBAG
remarks:    | HURRICANE
mp-import:   afi any.unicast from AS6939 accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS6939 announce AS-SBAG
remarks:    | AS-CHOOPA
mp-import:   afi any.unicast from AS20473 accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS20473 announce AS-SBAG
remarks:    | Rozint Ltd Co
mp-import:   afi any.unicast from AS21738 accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS21738 announce AS-SBAG
mp-import:   afi any.unicast from AS24961 accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS24961 announce AS-SBAG
mp-import:   afi any.unicast from AS30823 accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS30823 announce AS-SBAG
mp-import:   afi any.unicast from AS34927 accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS34927 announce AS-SBAG
mp-import:   afi any.unicast from AS35661 accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS35661 announce AS-SBAG
mp-import:   afi any.unicast from AS39533 accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS39533 announce AS-SBAG
mp-import:   afi any.unicast from AS41108 accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS41108 announce AS-SBAG
mp-import:   afi any.unicast from AS50673 accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS50673 announce AS-SBAG
mp-import:   afi any.unicast from AS56655 accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS56655 announce AS-SBAG
mp-import:   afi any.unicast from AS61218 accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS61218 announce AS-SBAG
mp-import:   afi any.unicast from AS62240 accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS62240 announce AS-SBAG
remarks:    | LeapSwitch Networks Pvt Ltd
mp-import:   afi any.unicast from AS132335 accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS132335 announce AS-SBAG
remarks:    ==================================================
remarks:    | DOWNSTREAMS
remarks:    ==================================================
mp-import:   afi any.unicast from AS12654 accept AS12654
mp-export:   afi any.unicast to AS12654 announce AS-SBAG
remarks:    | UNINETT AS
mp-import:   afi any.unicast from AS35619 accept AS35619
mp-export:   afi any.unicast to AS35619 announce AS-SBAG
remarks:    | The Defence Science and Technology Laboratory
mp-import:   afi any.unicast from AS34800 accept AS34800
mp-export:   afi any.unicast to AS34800 announce AS-SBAG
remarks:    ==================================================
remarks:    | INTERNET EXCHNAGE POINTS
remarks:    ==================================================
remarks:    | DE-CIX Frankfurt
mp-import:   afi any.unicast from AS6695 accept AS6695
mp-export:   afi any.unicast to AS6695 announce AS-SBAG
remarks:    | London Internet Exchange Ltd.
mp-import:   afi any.unicast from AS8714 accept AS8714
mp-export:   afi any.unicast to AS8714 announce AS-SBAG
remarks:    | ECIX Dusseldorf
mp-import:   afi any.unicast from AS9033 accept AS9033
mp-export:   afi any.unicast to AS9033 announce AS-SBAG
remarks:    | KleyReX
mp-import:   afi any.unicast from AS31142 accept AS31142
mp-export:   afi any.unicast to AS31142 announce AS-SBAG
mp-import:   afi any.unicast from AS34307 accept AS34307
mp-export:   afi any.unicast to AS34307 announce AS-SBAG
remarks:    | 4b42 Internet Exchange Point
mp-import:   afi any.unicast from AS35708 accept AS35708
mp-export:   afi any.unicast to AS35708 announce AS-SBAG
remarks:    | SpeedIX
mp-import:   afi any.unicast from AS41441 accept AS41441
mp-export:   afi any.unicast to AS41441 announce AS-SBAG
remarks:    | SwissIX Internet Exchange
mp-import:   afi any.unicast from AS42476 accept AS42476
mp-export:   afi any.unicast to AS42476 announce AS-SBAG
mp-import:   afi any.unicast from AS43252 accept AS43252
mp-export:   afi any.unicast to AS43252 announce AS-SBAG
mp-import:   afi any.unicast from AS47228 accept AS47228
mp-export:   afi any.unicast to AS47228 announce AS-SBAG
remarks:    | Securebit Internet Exchange
mp-import:   afi any.unicast from AS47422 accept AS47422
mp-export:   afi any.unicast to AS47422 announce AS-SBAG
remarks:    | DE-CIX Dusseldorf
mp-import:   afi any.unicast from AS56890 accept AS56890
mp-export:   afi any.unicast to AS56890 announce AS-SBAG
mp-import:   afi any.unicast from AS59783 accept AS59783
mp-export:   afi any.unicast to AS59783 announce AS-SBAG
remarks:    ==================================================
remarks:    | PRIVATE & PUBLIC PEERING
remarks:    ==================================================
remarks:    | WOODYNET-1
mp-import:   afi any.unicast from AS42 accept AS42
mp-export:   afi any.unicast to AS42 announce AS-SBAG
mp-import:   afi any.unicast from AS1820 accept AS1820
mp-export:   afi any.unicast to AS1820 announce AS-SBAG
mp-import:   afi any.unicast from AS3856 accept AS3856
mp-export:   afi any.unicast to AS3856 announce AS-SBAG
mp-import:   afi any.unicast from AS6735 accept AS6735
mp-export:   afi any.unicast to AS6735 announce AS-SBAG
remarks:    | HURRICANE
mp-import:   afi any.unicast from AS6939 accept AS6939
mp-export:   afi any.unicast to AS6939 announce AS-SBAG
remarks:    | MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK
mp-import:   afi any.unicast from AS8075 accept AS8075
mp-export:   afi any.unicast to AS8075 announce AS-SBAG
mp-import:   afi any.unicast from AS13335 accept AS13335
mp-export:   afi any.unicast to AS13335 announce AS-SBAG
mp-import:   afi any.unicast from AS13786 accept AS13786
mp-export:   afi any.unicast to AS13786 announce AS-SBAG
mp-import:   afi any.unicast from AS15133 accept AS15133
mp-export:   afi any.unicast to AS15133 announce AS-SBAG
mp-import:   afi any.unicast from AS20940 accept AS20940
mp-export:   afi any.unicast to AS20940 announce AS-SBAG
mp-import:   afi any.unicast from AS29169 accept AS29169
mp-export:   afi any.unicast to AS29169 announce AS-SBAG
mp-import:   afi any.unicast from AS33920 accept AS33920
mp-export:   afi any.unicast to AS33920 announce AS-SBAG
mp-import:   afi any.unicast from AS35297 accept AS35297
mp-export:   afi any.unicast to AS35297 announce AS-SBAG
mp-import:   afi any.unicast from AS132203 accept AS132203
mp-export:   afi any.unicast to AS132203 announce AS-SBAG
remarks:    ==================================================
remarks:    | Communities
remarks:    ==================================================
remarks:    | Informational:
remarks:    58057:65010 Route from Upstream
remarks:    58057:65020 Route from Peer
remarks:    58057:65030 Route from Customer
remarks:    | Functional:
remarks:    58057:64512 Blackhole
remarks:    58057:64513 Graceful shutdown
remarks:    ==========================================
admin-c:    SBAC-RIPE
tech-c:     SBTC-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SBMT
created:    2019-01-03T08:22:18Z
last-modified: 2024-02-02T02:02:02Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SA4302-RIPE
org-name:    Securebit AG
country:    CH
org-type:    LIR
address:    Industriestrasse 3
address:    6345
address:    Neuheim
address:    SWITZERLAND
phone:     +41 41 519 00 44
admin-c:    SBAC-RIPE
tech-c:     SBTC-RIPE
abuse-c:    SBAM-RIPE
mnt-ref:    SBMT
mnt-by:     SBMT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2019-01-02T12:21:51Z
last-modified: 2020-12-16T16:16:16Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Securebit Administrative Contact
address:    Securebit AG
address:    Industriestrasse 3
address:    6345 Neuheim
address:    Switzerland
org:      ORG-SA4302-RIPE
admin-c:    KBPS
tech-c:     KBPS
nic-hdl:    SBAC-RIPE
mnt-by:     SBMT
created:    2017-12-12T10:44:51Z
last-modified: 2019-04-04T04:04:09Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Securebit Technical Contact
address:    Securebit AG
address:    Industriestrasse 3
address:    6345 Neuheim
address:    Switzerland
org:      ORG-SA4302-RIPE
admin-c:    KBPS
tech-c:     KBPS
nic-hdl:    SBTC-RIPE
mnt-by:     SBMT
created:    2017-12-12T10:46:29Z
last-modified: 2019-04-04T04:04:09Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]