| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.172.223.251 (lg) / ec2-35-172-223-251.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23ac:dffb::23ac:dffb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  HKOM-AS AS58046

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS58046
as-name:    HKOM-AS
org:      ORG-Mzju1-RIPE
import:     from AS2107 accept {0.0.0.0/0}
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2107 accept {::/0}
import:     from AS5603 accept {0.0.0.0/0}
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5603 accept {::/0}
export:     to AS2107 announce AS58046
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2107 announce AS58046 {2a00:d440::/29}
export:     to AS5603 announce AS58046
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5603 announce AS58046 {2a00:d440::/29}
admin-c:    JD10034-RIPE
admin-c:    GS20419-RIPE
tech-c:     JD10034-RIPE
tech-c:     GS20419-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ARNES-MNT
mnt-by:     SIGOV-MNT
created:    2012-04-10T08:43:25Z
last-modified: 2018-09-04T11:10:56Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-Mzju1-RIPE
org-name:    Republika Slovenija Ministrstvo za javno upravo
country:    SI
org-type:    LIR
address:    Tr?a?ka cesta 21
address:    SI-1000
address:    Ljubljana
address:    SLOVENIA
phone:     +38614788330
admin-c:    JD10034-RIPE
admin-c:    GS20419-RIPE
admin-c:    MD29-RIPE
mnt-ref:    ARNES-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    SIGOV-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SIGOV-MNT
abuse-c:    HKOM-RIPE
created:    2012-02-07T09:16:59Z
last-modified: 2021-12-13T13:13:27Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Gregor Starman
address:    Trzaska 21, 1000 Ljubljana Slovenia
phone:     +386 1 4778 444
nic-hdl:    GS20419-RIPE
mnt-by:     SIGOV-MNT
created:    2018-04-05T11:11:05Z
last-modified: 2018-04-05T11:11:05Z
source:     RIPE

person:     Janez Dejak
address:    Trzaska 21
phone:     +38614788371
nic-hdl:    JD10034-RIPE
mnt-by:     SIGOV-MNT
created:    2018-02-13T09:49:15Z
last-modified: 2021-09-15T09:21:24Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]