| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.172.224.102 (lg) / ec2-35-172-224-102.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23ac:e066::23ac:e066 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  GROUPAMA AS58029

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS58029
as-name:    GROUPAMA
org:      ORG-GSES2-RIPE
import:     from AS3215 accept ANY
export:     to AS3215 announce AS58029
import:     from AS15557 accept ANY
export:     to AS15557 announce AS58029
import:     from AS44407 accept ANY
export:     to AS44407 announce AS58029
admin-c:    GRA163-RIPE
tech-c:     GRA163-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-fr-groupama-1
created:    2021-06-24T09:50:07Z
last-modified: 2022-11-14T14:08:49Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-GSES2-RIPE
org-name:    GROUPAMA SUPPORTS ET SERVICES
country:    FR
org-type:    LIR
address:    16 rue de la republique
address:    92800
address:    Puteaux
address:    FRANCE
phone:     +33 6 78 55 81 41
admin-c:    GRA163-RIPE
tech-c:     GRA163-RIPE
abuse-c:    AR56035-RIPE
mnt-ref:    mnt-fr-groupama-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-fr-groupama-1
created:    2019-10-03T09:32:10Z
last-modified: 2021-06-29T14:49:42Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Groupama Role account # 1
address:    Groupama Supports et Services
address:    14 rue de la republique
address:    FR-92800 Puteaux
admin-c:    JB19138-RIPE
admin-c:    HL4691-RIPE
admin-c:    PD10022-RIPE
tech-c:     JB19138-RIPE
tech-c:     HL4691-RIPE
tech-c:     PD10022-RIPE
nic-hdl:    GRA163-RIPE
mnt-by:     mnt-fr-groupama-1
created:    2019-10-09T16:43:57Z
last-modified: 2021-06-29T14:51:01Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]