| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TERSYS-AS AS58020

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS58020
as-name:    TERSYS-AS
org:      ORG-TC33-RIPE
import:     from AS15756 accept ANY
import:     from AS34602 accept ANY
import:     from AS51226 accept ANY
import:     from AS41722 accept ANY
export:     to AS15756 announce AS58020
export:     to AS34602 announce AS58020
export:     to AS51226 announce AS58020
export:     to AS41722 announce AS58020
admin-c:    RM6146-RIPE
tech-c:     RM6146-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-STRL
mnt-by:     TERSYS-MNT
created:    2012-04-02T14:43:33Z
last-modified: 2018-09-04T11:10:47Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-ML423-RIPE

organisation:  ORG-TC33-RIPE
org-name:    TERSYS COMPANY LLC
org-type:    OTHER
address:    Tersys Company
address:    1/2 bldng 1 Solyanka street
address:    Moscow, Russia, 109028
abuse-c:    AC30756-RIPE
mnt-ref:    MNT-STRL
mnt-by:     MNT-STRL
created:    2012-02-02T14:48:04Z
last-modified: 2016-02-15T17:03:15Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Roman Moshcovich
address:    Tersys Company
address:    12 (bld.3) Bolshaya Gruzinskaya street
address:    Russia, Moscow, 123242
phone:     +7 495 9807357
nic-hdl:    RM6146-RIPE
mnt-by:     TERSYS-MNT
created:    2006-08-16T13:00:03Z
last-modified: 2014-03-04T06:01:15Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]