| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.133.27 (lg) / ec2-18-207-133-27.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:851b::12cf:851b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  UVENSYS AS58010

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS58010
as-name:    UVENSYS
org:      ORG-ABm2-RIPE
remarks:    U p s t r e a m s
export:     to AS3320 announce AS-UVENSYS
import:     from AS3320 action pref=100; accept ANY
export:     to AS3356 announce AS-UVENSYS
import:     from AS3356 action pref=100; accept ANY
export:     to AS1299 announce AS-UVENSYS
import:     from AS1299 action pref=100; accept ANY
export:     to AS6830 announce AS-UVENSYS
import:     from AS6830 action pref=100; accept ANY
export:     to AS6939 announce AS-UVENSYS
import:     from AS6939 action pref=100; accept ANY
remarks:    C u s t o m e r s
export:     to AS205766 announce ANY
import:     from AS205766 action pref=200; accept AS205766
export:     to AS204704 announce ANY
import:     from AS204704 action pref=200; accept AS204704
export:     to AS199274 announce ANY
import:     from AS199274 action pref=200; accept AS199274
export:     to AS211030 announce ANY
import:     from AS211030 action pref=200; accept AS211030
export:     to AS212772 announce ANY
import:     from AS212772 action pref=200; accept AS212772
admin-c:    VL5954-RIPE
tech-c:     VL5954-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     VL9248-MNT
mnt-by:     MNT-UVENSYS
created:    2012-03-30T15:23:14Z
last-modified: 2022-03-14T07:55:29Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-ABm2-RIPE
org-name:    uvensys GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Robert-Bosch-Strae 4b
address:    35440
address:    Linden
address:    GERMANY
phone:     +4964037893610
fax-no:     +4964037893699
abuse-c:    UGAC4-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-UVENSYS
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-UVENSYS
created:    2012-03-23T15:15:39Z
last-modified: 2020-12-16T13:42:40Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Volker Lieder
address:    Robert-Bosch-Strasse 4b
address:    35440 Linden
phone:     +496403789360
nic-hdl:    VL5954-RIPE
mnt-by:     VL9248-MNT
created:    2012-03-26T06:29:33Z
last-modified: 2020-03-19T08:57:32Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]