| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.172.223.251 (lg) / ec2-35-172-223-251.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23ac:dffb::23ac:dffb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SINFORM AS58002

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS58002
as-name:    SINFORM
remarks:    Svyazinform Network
org:      ORG-OS80-RIPE
import:     from AS50952 action pref=400; accept AS-DATAIX
import:     from AS8631 action pref=500; accept AS-MSKROUTESERVER
export:     to AS50952 announce AS-SI
export:     to AS8631 announce AS-SI
remarks:    =====================================================
import:     from AS42478 action pref=1000; accept AS-YUG-LINK
export:     to AS42478 announce ANY
import:     from AS57214 action pref=1000; accept AS-VIDIKON
export:     to AS57214 announce ANY
import:     from AS199020 action pref=1000; accept AS199020
export:     to AS199020 announce ANY
import:     from AS34874 action pref=1000; accept AS-LINKY
export:     to AS34874 announce ANY
import:     from AS59600 action pref=1000; accept AS-SET-ATLASTELECOM
export:     to AS59600 announce ANY
import:     from AS52041 action pref=1000; accept AS-IRIDA
export:     to AS52041 announce ANY
import:     from AS51200 action pref=1000; accept AS-DI-DI
export:     to AS51200 announce ANY
admin-c:    SNOC99-RIPE
tech-c:     SNOC99-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-SINFORM
created:    2012-03-30T08:19:51Z
last-modified: 2018-09-04T11:10:39Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-OS80-RIPE
org-name:    JSC Svyazinform
country:    RU
org-type:    LIR
address:    7, Tverskay str
address:    125009
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74862510064
abuse-c:    AR16924-RIPE
mnt-ref:    MNT-SINFORM
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-SINFORM
created:    2012-01-25T14:34:20Z
last-modified: 2021-09-23T15:17:32Z
source:     RIPE # Filtered

role:      OJSC SvyazInform NOC
address:    19a, Leskova str, 302040, Orel, Russia
abuse-mailbox: abuse@s-inform.net
admin-c:    AAA99-RIPE
admin-c:    VVC99-RIPE
tech-c:     AAA99-RIPE
tech-c:     VVC99-RIPE
nic-hdl:    SNOC99-RIPE
mnt-by:     MNT-SINFORM
created:    2014-09-05T06:15:20Z
last-modified: 2017-12-13T09:21:09Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]