| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.76.25 (lg) / ec2-3-239-76-25.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:4c19::3ef:4c19 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Internet-Limited AS57957

as-block:    AS57148 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-23T15:27:46Z
last-modified: 2023-08-23T15:27:46Z
source:     RIPE


aut-num:    AS57957
as-name:    Internet-Limited
org:      ORG-GOD2-RIPE
sponsoring-org: ORG-AIL60-RIPE
admin-c:    WA2317-RIPE
tech-c:     WA2317-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     WHITEHAT
created:    2022-09-14T09:22:23Z
last-modified: 2022-09-14T09:53:18Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-GOD2-RIPE
org-name:    Internet Limited
country:    GB
org-type:    OTHER
address:    71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ
abuse-c:    WA2317-RIPE
mnt-ref:    WHITEHAT
mnt-by:     WHITEHAT
created:    2022-09-11T16:19:49Z
last-modified: 2022-12-01T17:13:30Z
source:     RIPE # Filtered

role:      WhiteHat Inc.
address:    2222 W Grand River Ave, Ste A, Okemos, MI 48864
abuse-mailbox: abuse@whitehat.ro
phone:     +1-628-600-5002
nic-hdl:    WA2317-RIPE
mnt-by:     WHITEHAT
created:    2020-07-24T20:24:15Z
last-modified: 2022-11-10T00:40:13Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]