| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.222.189.51 (lg) / ec2-44-222-189-51.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cde:bd33::2cde:bd33 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  YACAST-FRANCE-AS AS57951

as-block:    AS57148 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-23T15:27:46Z
last-modified: 2023-08-23T15:27:46Z
source:     RIPE


aut-num:    AS57951
as-name:    YACAST-FRANCE-AS
org:      ORG-YFS1-RIPE
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS8218 accept ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS8309 accept ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS30781 accept ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS35600 accept AS-VDG
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS200780 accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS8218 announce AS-YF
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS8309 announce AS-YF
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS30781 announce AS-YF
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS35600 announce ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS200780 announce AS-YF
admin-c:    CCAV-RIPE
tech-c:     CCAV-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     YFR-MNT
created:    2012-03-19T14:33:58Z
last-modified: 2022-11-22T19:43:11Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-YFS1-RIPE
org-name:    Yacast France SAS
country:    FR
org-type:    LIR
address:    89, boulevard Pereire
address:    75017
address:    Paris
address:    FRANCE
phone:     +33156285900
fax-no:     +33156285901
admin-c:    CCAV-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    YFR-MNT
tech-c:     CCAV-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     YFR-MNT
abuse-c:    YFRN-RIPE
created:    2012-03-13T15:56:25Z
last-modified: 2023-08-10T07:08:45Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Clement Cavadore
address:    Vedege SAS
address:    9 rue Baillou
address:    75014 PARIS
address:    FRANCE
phone:     +33 1 72 38 54 14
remarks:
remarks:    Please do *not* use my RIPE contact in order to sell
remarks:    us either IP transit, hardware, or any kind of thing.
remarks:    The RIPE database is not here for that usage!
remarks:
nic-hdl:    CCAV-RIPE
mnt-by:     VDG-MNT
created:    2005-04-18T10:45:31Z
last-modified: 2013-10-03T21:28:08Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]