| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.222.189.51 (lg) / ec2-44-222-189-51.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cde:bd33::2cde:bd33 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  QUICKTEL-AS AS57945

as-block:    AS57148 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-23T15:27:46Z
last-modified: 2023-08-23T15:27:46Z
source:     RIPE


aut-num:    AS57945
as-name:    QUICKTEL-AS
org:      ORG-QSz1-RIPE
import:     from AS5617 accept ANY
import:     from AS20804 accept ANY
export:     to AS5617 announce AS57945
export:     to AS20804 announce AS57945
admin-c:    JP5422-RIPE
tech-c:     JP5422-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-QUICKTEL
mnt-by:     MNT-EXATEL
created:    2012-03-19T09:52:03Z
last-modified: 2018-09-04T11:10:16Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-TS16-RIPE

organisation:  ORG-QSz1-RIPE
org-name:    Quicktel Sp zoo
country:    PL
org-type:    OTHER
address:    ul. Jordana 25, 40-056 Katowice
abuse-c:    AR22784-RIPE
mnt-ref:    MNT-QUICKTEL
mnt-by:     MNT-QUICKTEL
mnt-by:     MNT-EXATEL
created:    2012-03-14T06:50:28Z
last-modified: 2022-12-01T16:44:38Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Jacek Pawelczyk
address:    Quictel Sp zoo
address:    Jordana 25, Katowice
address:    Poland
phone:     +48 695 931 305
nic-hdl:    JP5422-RIPE
created:    2011-05-06T07:13:12Z
last-modified: 2013-03-26T10:21:14Z
source:     RIPE
mnt-by:     MNT-EXATEL
mnt-by:     MNT-QUICKTEL
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]