| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.222.189.51 (lg) / ec2-44-222-189-51.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cde:bd33::2cde:bd33 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  METROOPTIC AS57902

as-block:    AS57148 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-23T15:27:46Z
last-modified: 2023-08-23T15:27:46Z
source:     RIPE


aut-num:    AS57902
as-name:    METROOPTIC
org:      ORG-MOS5-RIPE
import:     from AS3356 accept ANY
import:     from AS5511 accept ANY
import:     from AS174 accept ANY
import:     from AS51706 accept AS51706:AS-MEMBERS:AS-PAR-RS
import:     from AS47214 accept ANY
import:     from AS24115 accept ANY
import:     from AS204142 accept AS-LPA
import:     from AS58208 accept AS-VERSCORE
import:     from AS60703 accept AS-MULTIDIST
import:     from AS20986 accept AS20986
import:     from AS64405 accept AS64405
import:     from AS207216 accept AS207216
import:     from AS207147 accept AS207147
import:     from AS205919 accept AS205919
import:     from AS199199 accept AS199199
import:     from AS203927 accept AS203927
export:     to AS3356 announce AS-METROOPTIC
export:     to AS5511 announce AS-METROOPTIC
export:     to AS174 announce AS-METROOPTIC
export:     to AS51706 announce AS-METROOPTIC
export-via:   AS51706 to AS-ANY announce AS-METROOPTIC
export:     to AS47214 announce AS-METROOPTIC
export:     to AS24115 announce AS-METROOPTIC
export:     to AS204142 announce ANY
export:     to AS58208 announce ANY
export:     to AS60703 announce ANY
export:     to AS20986 announce ANY
export:     to AS64405 announce ANY
export:     to AS207216 announce ANY
export:     to AS207147 announce ANY
export:     to AS205919 announce ANY
export:     to AS199199 announce ANY
export:     to AS203927 announce ANY
admin-c:    AA28025-RIPE
tech-c:     AD11979-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-METROOPTIC
created:    2014-10-28T14:15:12Z
last-modified: 2021-02-01T20:44:22Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-MOS5-RIPE
org-name:    Metro Optic SAS
country:    FR
org-type:    LIR
address:    72, Rue Sadi CARNOT
address:    92170
address:    VANVES
address:    FRANCE
phone:     +33176494860
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-METROOPTIC
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-METROOPTIC
created:    2014-10-17T13:41:46Z
admin-c:    NL4665-RIPE
abuse-c:    MOAR1-RIPE
last-modified: 2021-01-07T18:32:23Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Metro Optic Administrative Team
address:    72, rue Sadi Carnot 92170 Vanves
admin-c:    NL4665-RIPE
admin-c:    RF9764-RIPE
nic-hdl:    AA28025-RIPE
mnt-by:     MNT-METROOPTIC
created:    2014-10-01T14:19:33Z
last-modified: 2021-01-07T18:30:32Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Metro Optic Technical Team
address:    72, rue Sadi Carnot 92170 Vanves
admin-c:    NL4665-RIPE
nic-hdl:    AD11979-RIPE
abuse-mailbox: noc@metrooptic.fr
mnt-by:     MNT-METROOPTIC
created:    2014-10-01T14:16:49Z
last-modified: 2019-04-12T09:05:35Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]