| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.222.189.51 (lg) / ec2-44-222-189-51.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cde:bd33::2cde:bd33 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AS57858 AS57858

as-block:    AS57148 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-23T15:27:46Z
last-modified: 2023-08-23T15:27:46Z
source:     RIPE


aut-num:    AS57858
as-name:    AS57858
org:      ORG-AL993-RIPE
import:     from AS2914 accept ANY
export:     to AS2914 announce AS-INTERCONNECTS7
import:     from AS1329 accept ANY
export:     to AS1329 announce AS-INTERCONNECTS7
import:     from AS6762 accept ANY
export:     to AS6762 announce AS-INTERCONNECTS7
import:     from AS6939 accept ANY
export:     to AS6939 announce AS-INTERCONNECTS7
import:     from AS12956 accept ANY
export:     to AS12956 announce AS-INTERCONNECTS7
import:     from AS702 accept ANY
export:     to AS702 announce AS-INTERCONNECTS7
import:     from AS1273 accept ANY
export:     to AS1273 announce AS-INTERCONNECTS7
import:     from AS42708 accept ANY
export:     to AS42708 announce AS-INTERCONNECTS7
import:     from AS9002 accept ANY
export:     to AS9002 announce AS-INTERCONNECTS7
import:     from AS63119 accept ANY
export:     to AS63119 announce AS-INTERCONNECTS7
import:     from AS3356 accept ANY
export:     to AS3356 announce AS-INTERCONNECTS7
import:     from AS701 accept ANY
export:     to AS701 announce AS-INTERCONNECTS7
import:     from AS7018 accept ANY
export:     to AS7018 announce AS-INTERCONNECTS7
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS-INTERCONNECTS7
import:     from AS3320 accept ANY
export:     to AS3320 announce AS-INTERCONNECTS7
import:     from AS5511 accept ANY
export:     to AS5511 announce AS-INTERCONNECTS7
import:     from AS6461 accept ANY
export:     to AS6461 announce AS-INTERCONNECTS7
import:     from AS209 accept ANY
export:     to AS209 announce AS-INTERCONNECTS7
import:     from AS6543 accept ANY
export:     to AS6543 announce AS-INTERCONNECTS7
import:     from AS3257 accept ANY
export:     to AS3257 announce AS-INTERCONNECTS7
admin-c:    SS39664-RIPE
tech-c:     SS39664-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     lir-sc-angelnet-1-MNT
created:    2012-02-23T16:16:19Z
last-modified: 2023-12-08T12:18:05Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-AL993-RIPE
org-name:    Angelnet Limited
country:    SC
org-type:    LIR
address:    16191 Coastal Highway
address:    19958
address:    Lewes
address:    UNITED STATES
phone:     +13024077833
admin-c:    SS39664-RIPE
tech-c:     SS39664-RIPE
abuse-c:    AR73238-RIPE
mnt-ref:    lir-sc-angelnet-1-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     lir-sc-angelnet-1-MNT
created:    2023-11-16T07:53:53Z
last-modified: 2024-01-17T10:56:53Z
source:     RIPE # Filtered

role:      NOC1
address:    Coastal Highway Lewes, Delaware 19958 USA
address:    For domain related abuse contact Domain registrar
address:    WIPO or ICANN
address:
phone:     +13024077833
nic-hdl:    SS39664-RIPE
mnt-by:     lir-sc-angelnet-1-MNT
created:    2023-11-16T07:53:52Z
last-modified: 2024-01-17T11:27:10Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]