| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.239.152.207 (lg) / ec2-34-239-152-207.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ef:98cf::22ef:98cf (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AS57858 AS57858

as-block:    AS56444 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-01-23T16:09:02Z
last-modified: 2023-01-23T16:09:02Z
source:     RIPE


aut-num:    AS57858
as-name:    AS57858
org:      ORG-DMF2-RIPE
import:     from AS2914 accept ANY
export:     to AS2914 announce AS-INTERCONNECTS7
import:     from AS1329 accept ANY
export:     to AS1329 announce AS-INTERCONNECTS7
import:     from AS6762 accept ANY
export:     to AS6762 announce AS-INTERCONNECTS7
import:     from AS6939 accept ANY
export:     to AS6939 announce AS-INTERCONNECTS7
import:     from AS12956 accept ANY
export:     to AS12956 announce AS-INTERCONNECTS7
import:     from AS702 accept ANY
export:     to AS702 announce AS-INTERCONNECTS7
import:     from AS1273 accept ANY
export:     to AS1273 announce AS-INTERCONNECTS7
import:     from AS42708 accept ANY
export:     to AS42708 announce AS-INTERCONNECTS7
import:     from AS9002 accept ANY
export:     to AS9002 announce AS-INTERCONNECTS7
import:     from AS63119 accept ANY
export:     to AS63119 announce AS-INTERCONNECTS7
import:     from AS3356 accept ANY
export:     to AS3356 announce AS-INTERCONNECTS7
import:     from AS701 accept ANY
export:     to AS701 announce AS-INTERCONNECTS7
import:     from AS7018 accept ANY
export:     to AS7018 announce AS-INTERCONNECTS7
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS-INTERCONNECTS7
import:     from AS3320 accept ANY
export:     to AS3320 announce AS-INTERCONNECTS7
import:     from AS5511 accept ANY
export:     to AS5511 announce AS-INTERCONNECTS7
import:     from AS6461 accept ANY
export:     to AS6461 announce AS-INTERCONNECTS7
import:     from AS209 accept ANY
export:     to AS209 announce AS-INTERCONNECTS7
import:     from AS6543 accept ANY
export:     to AS6543 announce AS-INTERCONNECTS7
import:     from AS3257 accept ANY
export:     to AS3257 announce AS-INTERCONNECTS7
admin-c:    NW1707-RIPE
tech-c:     NW1707-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-INTERCONNECTS7
created:    2012-02-23T16:16:19Z
last-modified: 2018-09-04T11:09:39Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-DMF2-RIPE
org-name:    Inter Connects Inc
country:    US
org-type:    LIR
address:    3511 Silverside Road
address:    19810
address:    Wilmington
address:    UNITED STATES
phone:     +13022577782
admin-c:    NOC185-RIPE
admin-c:    SS37743-RIPE
abuse-c:    NOC185-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-INTERCONNECTS7
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-INTERCONNECTS7
created:    2010-08-02T10:08:01Z
last-modified: 2022-06-02T09:07:21Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Inter Connects
address:    27 Old Gloucester Street
address:    WC1N 3AX
address:    London
address:    GB
abuse-mailbox: noc1@interconnects.us
nic-hdl:    NW1707-RIPE
mnt-by:     MNT-INTERCONNECTS7
created:    2013-05-17T19:00:40Z
last-modified: 2022-05-31T11:24:10Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]