| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.168.16 (lg) / ec2-44-200-168-16.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:a810::2cc8:a810 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Kontrax AS57840

as-block:    AS56444 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-01-23T16:09:02Z
last-modified: 2023-01-23T16:09:02Z
source:     RIPE


aut-num:    AS57840
as-name:    Kontrax
org:      ORG-CBHL1-RIPE
import:     from AS43561 accept ANY
import:     from AS8866 accept ANY
export:     to AS43561 announce AS57840
export:     to AS8866 announce AS57840
admin-c:    II147-RIPE
tech-c:     DK1476-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     COMNET-ADM
created:    2012-02-20T14:33:17Z
last-modified: 2020-04-02T12:39:49Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-CBHL1-RIPE
org-name:    Comnet Bulgaria Holding Ltd.
country:    BG
org-type:    LIR
address:    Konstantin Velichkov 34 et.5
address:    8000
address:    Burgas
address:    BULGARIA
phone:     +35956813022
fax-no:     +35956800414
admin-c:    DK1476-RIPE
admin-c:    II147-RIPE
mnt-ref:    COMNET-ADM
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     COMNET-ADM
abuse-c:    CB12430-RIPE
created:    2004-10-29T08:43:58Z
last-modified: 2020-12-16T13:31:49Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Dimitar Kostadinov
address:    Comnet Bulgaria Holding Ltd.
address:    Bulgaria
address:    8000 Bourgas
address:    Stefan Stambolov 74
phone:     +359 56 800414
nic-hdl:    DK1476-RIPE
mnt-by:     COMNET-ADM
created:    2004-07-26T15:49:22Z
last-modified: 2006-11-27T13:24:58Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ivan Ivanov
address:    Comnet Bulgaria Holding Ltd.
address:    Bulgaria
address:    8000 Bourgas
address:    Stefan Stambolov 74
phone:     +359 56 813022
nic-hdl:    II147-RIPE
mnt-by:     COMNET-ADM
created:    2003-05-28T07:07:42Z
last-modified: 2006-11-27T13:42:31Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]