| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.232.179.37 (lg) / ec2-18-232-179-37.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12e8:b325::12e8:b325 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  VSTACK AS57832

as-block:    AS57148 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-23T15:27:46Z
last-modified: 2023-08-23T15:27:46Z
source:     RIPE


aut-num:    AS57832
as-name:    VSTACK
org:      ORG-VESz1-RIPE
import:     from AS24723 accept ANY
import:     from AS24724 accept ANY
import:     from AS9002 accept ANY
export:     to AS24723 announce AS57832
export:     to AS24724 announce AS57832
export:     to AS9002 announce AS57832
admin-c:    VSTA-RIPE
tech-c:     VSTA-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-VSTACKEUROPE
created:    2012-02-17T12:25:06Z
last-modified: 2019-08-01T15:19:25Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-VESz1-RIPE
org-name:    Vstack Europe Sp. z o.o.
country:    PL
org-type:    LIR
address:    Mokotowska 15A/1B
address:    00-640
address:    Warszawa
address:    POLAND
phone:     +48221001460
abuse-c:    VSTA-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-VSTACKEUROPE
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-VSTACKEUROPE
created:    2011-11-11T14:39:16Z
last-modified: 2023-04-21T10:06:03Z
source:     RIPE # Filtered

role:      VStack Europe Admins
address:    Mokotowska 15A/1B, 00-640 Warszawa, Poland
abuse-mailbox: abuse@vstack.net
nic-hdl:    VSTA-RIPE
mnt-by:     MNT-VSTACKEUROPE
created:    2012-03-15T14:00:18Z
last-modified: 2023-04-21T10:10:16Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]