| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.84.132.40 (lg) / ec2-3-84-132-40.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:354:8428::354:8428 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TN-RU-ASN AS57822

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS57822
as-name:    TN-RU-ASN
descr:     Truenetwork Russia multihomed end-users
import:     from AS24811 action pref=100; accept ANY
import:     from AS49673 action pref=100; accept ANY
import:     from AS59954 action pref=110; accept AS57822
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49673 action pref=100; accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS59954 action pref=110; accept AS-TN-IX
export:     to AS24811 announce AS57822
export:     to AS49673 announce AS57822
export:     to AS59954 announce AS57822
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49673 announce AS57822
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS59954 announce AS57822
default:    to AS49673 action pref=100; networks ANY
admin-c:    TN2777-RIPE
tech-c:     TN2777-RIPE
org:      ORG-CL261-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-TN
created:    2012-02-16T15:08:12Z
last-modified: 2018-09-04T11:09:23Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-CL261-RIPE
org-name:    Truenetwork LLC
country:    RU
org-type:    LIR
address:    Marksa st, 5 B
address:    652600
address:    Belovo city
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +7 499 3482552
admin-c:    KES40-RIPE
abuse-c:    AR32222-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-TN
mnt-ref:    IP-RIPE
mnt-ref:    ru-avm-1-mnt
mnt-ref:    TOMGATE-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-TN
created:    2014-04-22T08:21:42Z
last-modified: 2021-07-29T02:07:54Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Network Operation Center
address:    Russian Federation
phone:     +7 499 348-25-10
remarks:    ******************************************
remarks:    Truenetwork NOC engineers available 24x7
remarks:    ******************************************
remarks:    Contact addresses:
remarks:    Routing & peering: noc(at)truenetwork.ru
remarks:    Spam & security: abuse(at)truenetwork.ru
remarks:    mail: postmaster(at)truenetwork.ru
remarks:    ddos reports: ddos(at)truenetwork.ru
remarks:    ******************************************
nic-hdl:    TN2777-RIPE
mnt-by:     MNT-TN
created:    2014-06-30T08:26:40Z
last-modified: 2016-12-19T12:34:06Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@truenetwork.ru
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]