| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.90.108.129 (lg) / ec2-3-90-108-129.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:35a:6c81::35a:6c81 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ATMSOFTWARE AS57811

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS57811
as-name:    ATMSOFTWARE
org:      ORG-ASsz2-RIPE
remarks:    -- IXPs --
import:     from AS8545 accept ANY
export:     to  AS8545 announce AS-ATDS-SERVICES
import:     from AS24748 accept ANY
export:     to  AS24748 announce AS-ATDS-SERVICES
import:     from AS29535 accept ANY
export:     to  AS29535 announce AS57811
import:     from AS50607 accept ANY
export:     to  AS50607 announce AS-ATDS-SERVICES
import:     from AS48850 accept ANY
export:     to  AS48850 announce AS-ATDS-SERVICES
import:     from AS8714 accept ANY
export:     to  AS8714 announce AS-ATDS-SERVICES
remarks:    -- PPs --
import:     from AS8374 accept ANY
export:     to  AS8374 announce AS57811
import:     from AS6830 accept ANY
export:     to  AS6830 announce AS-ATDS-SERVICES
import:     from AS12741 accept ANY
export:     to  AS12741 announce AS-ATDS-SERVICES
import:     from AS201029 accept <^AS201029+ AS-ATDS-SERVICES*$>
export:     to  AS201029 announce AS57811
import:     from AS29314 accept ANY
export:     to  AS29314 announce AS-ATDS-SERVICES
import:     from AS9002 accept ANY
export:     to  AS9002 announce AS-ATDS-SERVICES
remarks:    -- IPv6 IXPs --
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8545 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS8545 announce AS-ATDS-SERVICES
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24748 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS24748 announce AS-ATDS-SERVICES
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8714 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS8714 announce AS-ATDS-SERVICES
remarks:    -- IPv6 PPs --
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29314 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS29314 announce AS-ATDS-SERVICES
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9002 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS9002 announce AS-ATDS-SERVICES
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS201029 accept <^AS201029+ AS-ATDS-SERVICES*$>
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS201029 announce AS57811
admin-c:    ASsz2-RIPE
tech-c:     ASsz2-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ATMSOFT-MNT
created:    2012-02-14T15:42:01Z
last-modified: 2019-04-30T20:19:27Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ASsz2-RIPE
org-name:    Atende Software sp. z o.o.
org-type:    LIR
address:    Ostrobramska 86
address:    04-163
address:    Warszawa
address:    POLAND
phone:     +48222551100
fax-no:     +48222551550
abuse-c:    AR16383-RIPE
mnt-ref:    ATMSOFT-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2012-02-01T12:44:52Z
last-modified: 2015-08-31T12:52:05Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Atende Software sp. z o.o. RIPE Administrators
address:    Atende Software sp. z o.o.
address:    ul. Ostrobramska 86
address:    04-163 Warsaw
address:    Poland
phone:     +48-22-2551100
fax-no:     +48-22-2551550
admin-c:    PMF9-RIPE
tech-c:     PMF9-RIPE
nic-hdl:    ASSZ2-RIPE
mnt-by:     ATMSOFT-MNT
created:    2014-01-10T19:43:51Z
last-modified: 2019-06-13T07:06:32Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]