| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 107.21.85.250 (lg) / ec2-107-21-85-250.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6b15:55fa::6b15:55fa (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  KADRTV-AS AS57800

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS57800
as-name:    KADRTV-AS
org:      ORG-CATV2-RIPE
import:     from AS35320 action pref=100; accept ANY
export:     to AS35320 announce AS-KADRTV
import:     from AS51995 action pref=20; accept AS51995
export:     to AS51995 announce ANY
import:     from AS31210 action pref=50; accept AS-DTEL-IX
export:     to AS31210 announce AS-KADRTV
admin-c:    RSN80-RIPE
tech-c:     RSN80-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     KATV-MNT
created:    2012-02-13T10:48:18Z
last-modified: 2020-10-08T12:09:33Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-Vs35-RIPE

organisation:  ORG-CATV2-RIPE
org-name:    Cadr-TV LLE TVRC
org-type:    OTHER
address:    Cadr-TV
address:    64, Lenina str.
address:    Pavlograd, 51400
address:    Ukraine
phone:     +380 5632 60030
fax-no:     +380 5632 60030
abuse-c:    AR30564-RIPE
admin-c:    RSN80-RIPE
mnt-ref:    KATV-MNT
mnt-by:     KATV-MNT
created:    2011-06-10T12:29:46Z
last-modified: 2014-11-17T22:48:44Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Romashko Sergey
address:    Kadr-TV
address:    64, Lenina str.
address:    51400, Pavlograd, Ukraine
phone:     +380 5632 60030
fax-no:     +380 5632 60030
nic-hdl:    RSN80-RIPE
mnt-by:     KATV-MNT
created:    2006-06-20T13:50:59Z
last-modified: 2011-06-10T11:36:16Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]