| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.24.209 (lg) / ec2-3-238-24-209.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:18d1::3ee:18d1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  micronet AS57768

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS57768
as-name:    micronet
org:      ORG-LS285-RIPE
import:     from AS47921 accept any
import:     from AS51167 accept any
export:     to AS51167 announce AS57768
export:     to AS47921 announce AS57768
import:     from AS41877 accept any
import:     from AS35805 accept any
export:     to AS41877 announce AS57768
export:     to AS35805 announce AS57768
admin-c:    AK16289-RIPE
tech-c:     AK16289-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ge-llcskytel-1-mnt
created:    2012-02-03T08:11:15Z
last-modified: 2021-03-29T12:14:21Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-LS285-RIPE
org-name:    LLC Skytel
country:    GE
org-type:    LIR
address:    Zghvisubani set, III M/D, 5 Q, Building 5a, Apt. 5
address:    0197
address:    Tbilisi
address:    GEORGIA
phone:     +995591401040
admin-c:    AK16289-RIPE
tech-c:     AK16289-RIPE
abuse-c:    AR37632-RIPE
mnt-ref:    ge-llcskytel-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ge-llcskytel-1-mnt
created:    2016-09-15T06:52:01Z
last-modified: 2020-12-16T12:59:29Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Archil Khojashvili
address:    12A/5, David Guramishvili Avenue
address:    0197
address:    Tbilisi
address:    GEORGIA
phone:     +995322500300
nic-hdl:    AK16289-RIPE
mnt-by:     ge-llcskytel-1-mnt
created:    2016-09-15T06:52:01Z
last-modified: 2020-08-25T07:15:46Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]