| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.204.227.117 (lg) / ec2-18-204-227-117.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cc:e375::12cc:e375 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  RTTC-AS AS57767

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS57767
as-name:    RTTC-AS
remarks:    Branch in Krasnoyarsk
org:      ORG-FSER1-RIPE
import:     from AS57261 action pref=100; accept ANY
import:     from AS33991 action pref=100; accept ANY
export:     to AS57261 announce AS57767
export:     to AS33991 announce AS57767
admin-c:    AR24227-RIPE
tech-c:     AR24227-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     lidertelecom-mnt
created:    2012-02-02T16:00:15Z
last-modified: 2019-04-08T12:09:29Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-LL38-RIPE

organisation:  ORG-FSER1-RIPE
org-name:    Federal State-owned Enterprise Russian Television and Radio Broadcasting Network
org-type:    other
address:    129515, Moscow, ul. Ak. Koroleva, 13
abuse-c:    AR24227-RIPE
mnt-ref:    lidertelecom-mnt
mnt-by:     lidertelecom-mnt
created:    2011-12-22T11:03:14Z
last-modified: 2019-04-08T12:05:43Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Abuse-C Role
nic-hdl:    AR24227-RIPE
abuse-mailbox: inabokov@rtrn.ru
mnt-by:     lidertelecom-mnt
address:    129515, Moscow, ul. Ak. Koroleva, 13
created:    2014-11-17T16:35:18Z
last-modified: 2019-04-08T12:08:18Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]