| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.107.249 (lg) / ec2-3-236-107-249.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:6bf9::3ec:6bf9 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NORMHOST-ASN AS57752

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS57752
as-name:    NORMHOST-ASN
org:      ORG-NS85-RIPE
import:     from AS35101 accept AS35101
import:     from AS198034 accept AS198034
import:     from AS13193 accept ANY
import:     from AS174 accept ANY
import:     from AS8075 accept AS-MICROSOFT
import:     from AS6939 accept AS-HURRICANE
import:     from AS16276 accept AS-OVH
import:     from AS20940 accept AS-AKAMAI
import:     from AS19679 accept AS-DROPBOX
import:     from AS13335 accept AS-CLOUDFLARE
import:     from AS16509 accept AS-AMAZON
import:     from AS32934 accept AS-FACEBOOK
import:     from AS204140 accept AS204140
import:     from AS44842 accept AS44842
import:     from AS198575 accept AS198575
export:     to AS35101 announce ANY
export:     to AS198034 announce ANY
export:     to AS13193 announce AS-NORMHOST
export:     to AS174 announce AS-NORMHOST
export:     to AS8075 announce AS-NORMHOST
export:     to AS6939 announce AS-NORMHOST
export:     to AS16276 announce AS-NORMHOST
export:     to AS20940 announce AS-NORMHOST
export:     to AS19679 announce AS-NORMHOST
export:     to AS13335 announce AS-NORMHOST
export:     to AS16509 announce AS-NORMHOST
export:     to AS32934 announce AS-NORMHOST
export:     to AS204140 announce ANY
export:     to AS44842 announce ANY
export:     to AS198575 announce ANY
remarks:    ---- PEERING FRANCEIX ----
import-via:   AS51706 from AS-ANY accept ANY
export-via:   AS51706 to AS-ANY announce AS-NORMHOST
admin-c:    VTN12-RIPE
tech-c:     VTN12-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-NORMHOST
created:    2012-02-01T10:51:10Z
last-modified: 2022-04-22T14:41:56Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-NS85-RIPE
org-name:    NORMHOST SAS
country:    FR
org-type:    LIR
address:    51 RUE PAUL MEURICE
        GROUPE VOIP TELECOM
address:    75020
address:    PARIS 20
address:    FRANCE
phone:     +33261530050
fax-no:     +33230960193
abuse-c:    AR15320-RIPE
admin-c:    VTN11-RIPE
mnt-ref:    MNT-NORMHOST
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-NORMHOST
created:    2010-02-03T15:01:31Z
last-modified: 2022-06-09T12:30:40Z
source:     RIPE # Filtered

role:      VOIP TELECOM NOC
address:    51 rue Paul Meurice, 75020 PARIS, FR
abuse-mailbox: noc@voip-telecom.com
nic-hdl:    VTN12-RIPE
mnt-by:     MNT-NORMHOST
created:    2021-02-04T13:29:35Z
last-modified: 2021-02-04T13:56:43Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +33178900000
admin-c:    GM5037-RIPE
admin-c:    RB46759-RIPE
admin-c:    YB1667-RIPE
tech-c:     GM5037-RIPE
tech-c:     YB1667-RIPE
tech-c:     RB46759-RIPE
tech-c:     MN13008-RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]