| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.108.182 (lg) / ec2-18-207-108-182.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:6cb6::12cf:6cb6 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  HERMES-DATACOMMS AS57740

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS57740
as-name:    HERMES-DATACOMMS
org:      ORG-HDIL1-RIPE
import:     from AS702 accept any
import:     from AS3356 accept any
import:     from AS174 accept any
import:     from AS8220 accept any
import:     from AS199734 accept any
import:     from AS23456 accept any
export:     to AS3356 announce AS57740
export:     to AS174 announce AS57740
export:     to AS8220 announce AS57740
export:     to AS702 announce AS57740
export:     to AS199734 announce AS57740
export:     to AS23456 announce AS57740
admin-c:    SS14502-RIPE
tech-c:     SS14502-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SS89557-MNT
created:    2012-01-27T09:50:31Z
last-modified: 2018-09-04T11:08:52Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-HDIL1-RIPE
org-name:    Hermes Datacommunications International Limited
country:    GB
org-type:    LIR
address:    Samuel Court, Oxon Business Park Hermes House
address:    Shrewsbury
address:    SY3 5DD
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +44 (0)1743 235 555
fax-no:     +44 (0)1743 271 717
admin-c:    PKTF1-RIPE
abuse-c:    HDA33-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    SS89557-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SS89557-MNT
created:    2007-07-10T05:11:14Z
last-modified: 2020-12-16T13:14:01Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Sunit Sudra
address:    Hermes House
address:    Oxon Business Park
address:    Shrewsbury
address:    SY3 5HJ
phone:     +44 01743 235555
nic-hdl:    SS14502-RIPE
mnt-by:     SS89557-MNT
created:    2010-12-09T15:56:44Z
last-modified: 2016-09-09T15:00:54Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]