| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 184.73.14.222 (lg) / ec2-184-73-14-222.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:b849:ede::b849:ede (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MEDIATELEKOM AS57723

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS57723
as-name:    MEDIATELEKOM
org:      ORG-MTSZ2-RIPE
import:     from AS47223 accept ANY
export:     to AS47223 announce AS57723
import:     from AS197447 accept ANY
export:     to AS197447 announce AS57723
admin-c:    MK19475-RIPE
tech-c:     MK19475-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MEDIATELEKOM-MNT
mnt-by:     ATMAN-MNT
created:    2012-01-25T08:53:15Z
last-modified: 2018-09-04T11:08:44Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-MTSZ2-RIPE
org-name:    Media Telekom Sp. z o.o.
org-type:    LIR
address:    Chelmonskiego 74
address:    08-110
address:    Siedlce
address:    POLAND
admin-c:    MK20025-RIPE
tech-c:     MK20025-RIPE
abuse-c:    AR38929-RIPE
mnt-ref:    MEDIATELEKOM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MEDIATELEKOM-MNT
created:    2017-01-13T08:25:15Z
last-modified: 2017-01-17T11:14:22Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +48257948484

person:     Michal Korzeniowski
address:    Chelmonskiego 74 08-110 Siedlce
phone:     +48257948484
nic-hdl:    MK19475-RIPE
mnt-by:     MEDIATELEKOM-MNT
created:    2016-08-02T13:26:45Z
last-modified: 2016-08-02T13:26:45Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]