| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.34.21 (lg) / ec2-3-237-34-21.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:2215::3ed:2215 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  INM2-AS AS57718

as-block:    AS57148 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-23T15:27:46Z
last-modified: 2023-08-23T15:27:46Z
source:     RIPE


aut-num:    AS57718
as-name:    INM2-AS
descr:     ul. Traugutta 2
descr:     11-500 Giycko
org:      ORG-INM2-RIPE
import:     from AS197064 accept ANY
export:     to AS197064 announce AS57718
import:     from AS5617 accept ANY
export:     to AS5617 announce AS57718
admin-c:    TJ1559-RIPE
tech-c:     TJ1559-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TJ16724-MNT
mnt-by:     DCENTER-MNT
created:    2012-01-24T11:16:41Z
last-modified: 2018-09-04T11:08:43Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-dszo13-RIPE

organisation:  ORG-INM2-RIPE
org-name:    INM s. j. Tomasz Chomko, Mariusz Lisowski, Piotr Margol
country:    PL
descr:     INM sp. z o.o.
org-type:    OTHER
address:    POLAND, 11-500 Gizycko, ul. Wodoci?gowa 25/2
abuse-c:    AR20328-RIPE
mnt-ref:    TJ16724-MNT
mnt-by:     TJ16724-MNT
created:    2011-05-03T11:41:16Z
last-modified: 2022-12-01T16:31:14Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Tomasz Jasniewski
address:    INM
address:    ul. Wyzwolenia 2
address:    11-500 Gizycko # 380;ycko
address:    POLAND
phone:     +48 600317331
nic-hdl:    TJ1559-RIPE
mnt-by:     TJ16724-MNT
created:    2011-05-03T08:32:29Z
last-modified: 2017-02-09T20:30:16Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]