| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.228.10.17 (lg) / ec2-3-228-10-17.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e4:a11::3e4:a11 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PSG-AS AS57593

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS57593
as-name:    PSG-AS
org:      ORG-PSGS2-RIPE
import:     from AS5617 accept ANY
export:     to AS5617 announce AS57593
import:     from AS1274 accept ANY
export:     to AS1274 announce AS57593
admin-c:    AT14677-RIPE
tech-c:     AT14677-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NETIA-MNT
mnt-by:     PSGAZ-MNT
created:    2011-12-06T12:25:55Z
last-modified: 2018-04-25T12:16:17Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-NTS2-RIPE

organisation:  ORG-PSGS2-RIPE
org-name:    Polska Spolka Gazownictwa SP. Z O.O.
org-type:    OTHER
address:    33-100 Tarnw, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
abuse-c:    AR24644-RIPE
mnt-ref:    AS12968-MNT
mnt-by:     NETIA-MNT
mnt-by:     PSGAZ-MNT
created:    2018-04-17T06:18:37Z
last-modified: 2019-07-09T08:29:29Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Adrian Trzebinski
address:    Grobla 10 Poznan
phone:     +48618545907
nic-hdl:    AT14677-RIPE
mnt-by:     PSG-Adrian-MNT
created:    2018-04-23T13:17:47Z
last-modified: 2018-04-23T13:17:47Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]