| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.130.97 (lg) / ec2-3-238-130-97.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:8261::3ee:8261 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASINTEGSETISVYAZI AS57587

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS57587
as-name:    ASINTEGSETISVYAZI
org:      ORG-ISS92-RIPE
import:     from AS31133 action pref=120; accept ANY
import:     from AS57531 action pref=120; accept ANY
export:     to AS31133 announce AS57587
export:     to AS5753 announce AS57587
admin-c:    BESP1-RIPE
tech-c:     KA3438-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     INTEGSETI-MNT
created:    2011-12-06T07:48:47Z
last-modified: 2020-11-16T18:04:04Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-Vs35-RIPE

organisation:  ORG-ISS92-RIPE
org-name:    ISS Ltd.
org-type:    OTHER
address:    26th line street, 21A, Rostov, Russia
abuse-c:    ACRO20722-RIPE
mnt-ref:    vissado-mnt
mnt-by:     vissado-mnt
mnt-by:     INTEGSETI-MNT
created:    2018-11-29T10:55:38Z
last-modified: 2019-08-02T13:56:26Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Bespalov Igor
address:    26th line street, Rostov, Russia
phone:     +78632829000
nic-hdl:    BESP1-RIPE
mnt-by:     vissado-mnt
created:    2018-11-29T10:53:06Z
last-modified: 2018-11-29T10:53:06Z
source:     RIPE

person:     Kravtsov Alexey
address:    344029, Rostov-on-Don, Metallurgicheskaya str., 102/2
phone:     +7863-28-29-000
nic-hdl:    KA3438-RIPE
mnt-by:     INTEGSETI-MNT
created:    2011-11-25T16:43:08Z
last-modified: 2011-11-25T16:43:09Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]