| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.107.249 (lg) / ec2-3-236-107-249.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:6bf9::3ec:6bf9 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SRCI-MID-RF-AS AS57580

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS57580
as-name:    SRCI-MID-RF-AS
org:      ORG-RCfC2-RIPE
import:     from AS43797 accept ANY
export:     to AS43797 announce AS57580
import:     from AS12389 accept ANY
export:     to AS12389 announce AS57580
import:     from AS2854 accept ANY
export:     to AS2854 announce AS57580
import:     from AS57681 accept ANY
import:     from AS3216 accept ANY
export:     to AS57681 announce AS57580
export:     to AS3216 announce AS57580
admin-c:    VV2526-RIPE
tech-c:     AM21906-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SRCI-MID-RF-MNT
created:    2011-12-05T14:19:24Z
last-modified: 2022-03-03T13:59:11Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-OMct1-RIPE

organisation:  ORG-RCfC2-RIPE
org-name:    Federal State Unitary Enterprise "Research Center For Informatics Under The Ministry Of Foreign Affairs Of The Russian Federation"
org-type:    OTHER
address:    119200 Moscow,
address:    Denezhny pereulok, 21
abuse-c:    AR23838-RIPE
mnt-ref:    SRCI-MID-RF-MNT
mnt-ref:    ROSNIIROS-MNT
mnt-by:     SRCI-MID-RF-MNT
created:    2011-11-29T07:55:49Z
last-modified: 2021-01-13T08:23:20Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Sergey Fedorov
address:    119200 Moscow,
address:    Denezhny pereulok, 21
phone:     +7 499 2449092
nic-hdl:    AM21906-RIPE
mnt-by:     SRCI-MID-RF-MNT
created:    2011-11-29T07:48:14Z
last-modified: 2021-07-26T12:41:02Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Anatoliy Kostenich
address:    119200 Moscow,
address:    Denezhny pereulok, 21
phone:     +7 499 2449092
nic-hdl:    VV2526-RIPE
mnt-by:     SRCI-MID-RF-MNT
created:    2011-11-29T07:48:14Z
last-modified: 2017-06-07T07:12:34Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]