| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.176.43 (lg) / ec2-3-238-176-43.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:b02b::3ee:b02b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DELTICOM-AG AS57533

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS57533
as-name:    DELTICOM-AG
org:      ORG-DA344-RIPE
import:     from AS8220 accept ANY
import:     from AS15743 accept ANY
export:     to AS8220 announce AS57533
export:     to AS15743 announce AS57533
admin-c:    TS4314-RIPE
tech-c:     TS4314-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     DE-COLT-MNT
created:    2011-11-23T10:23:04Z
last-modified: 2018-09-04T11:07:12Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-CI9-RIPE

organisation:  ORG-DA344-RIPE
org-name:    DELTICOM AG
org-type:    Other
address:    HANNOVER, GERMANY
abuse-c:    AR28719-RIPE
mnt-ref:    DE-COLT-MNT
mnt-by:     DE-COLT-MNT
created:    2011-09-12T04:23:33Z
last-modified: 2014-11-17T22:38:08Z
source:     RIPE # Filtered

person:     TIMON SAMUSCH
address:    DELTICOM AG
phone:     +49511336116566
nic-hdl:    TS4314-RIPE
mnt-by:     DE-COLT-MNT
created:    2007-08-08T09:28:03Z
last-modified: 2007-08-08T09:28:03Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]