| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.233.242.67 (lg) / ec2-3-233-242-67.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e9:f243::3e9:f243 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  changway-as AS57523

as-block:    AS57148 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-23T15:27:46Z
last-modified: 2023-08-23T15:27:46Z
source:     RIPE


aut-num:    AS57523
as-name:    changway-as
org:      ORG-CWTC1-RIPE
remarks:    ==================================================
remarks:    IPv4
remarks:    ==================================================
import:     from AS9002 accept ANY
export:     to AS9002 announce AS-SET-ChangWay
import:     from AS50867 accept ANY
export:     to AS50867 announce AS-SET-ChangWay
admin-c:    LD6315-RIPE
tech-c:     LD6315-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     lir-hk-changway-1-MNT
created:    2021-06-09T15:01:23Z
last-modified: 2022-05-11T13:10:05Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-CWTC1-RIPE
org-name:    Chang Way Technologies Co. Limited
country:    HK
org-type:    LIR
address:    7/F, MW Tower, 111 Bonham Strand
address:    HK
address:    Hong Kong
address:    HONG KONG
phone:     +668 1 3142493
admin-c:    LD6315-RIPE
tech-c:     LD6315-RIPE
abuse-c:    AR63254-RIPE
mnt-ref:    lir-hk-changway-1-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     lir-hk-changway-1-MNT
created:    2021-06-04T09:45:55Z
last-modified: 2024-03-03T05:17:29Z
source:     RIPE # Filtered

role:      CHANG WAY
address:    HONG KONG
address:    HONG KONG
address:    HK
address:    7/F, MW Tower, 111 Bonham Strand
phone:     +357 2 2008059
nic-hdl:    LD6315-RIPE
mnt-by:     lir-hk-changway-1-MNT
created:    2021-06-04T09:45:54Z
last-modified: 2021-10-01T13:13:24Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]