| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.231.244.12 (lg) / ec2-34-231-244-12.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e7:f40c::22e7:f40c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MIC1-ALFA-AS AS57513

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS57513
as-name:    MIC1-ALFA-AS
org:      ORG-MICS1-RIPE
remarks:    IPv4 prefixes with Ogero
import:     from AS42020 action pref=100; accept ANY
export:     to AS42020 announce AS57513
remarks:    IPv6 prefixes with Ogero
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42020 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42020 announce AS57513
admin-c:    HA2308-RIPE
tech-c:     MTT86-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     alfa-nin
mnt-by:     MIC1ALFA-MNT
created:    2011-11-18T09:12:00Z
last-modified: 2020-07-09T11:16:40Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-MICS1-RIPE
org-name:    Mobile interim company 1 S.A.L.
country:    LB
org-type:    LIR
address:    Parallel Towers , Sin El Fil, Dekwaneh , Lebanon
address:    50-128
address:    Sin el Fil
address:    LEBANON
phone:     +9613391000
abuse-c:    AR35229-RIPE
mnt-ref:    alfa-nin
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     alfa-nin
created:    2014-12-09T09:22:47Z
last-modified: 2021-09-29T05:59:53Z
source:     RIPE # Filtered

role:      MIC1 technical team
address:    Beirut
nic-hdl:    MTT86-RIPE
admin-c:    HA2308-RIPE
tech-c:     EM13352-RIPE
tech-c:     EAS158-RIPE
mnt-by:     alfa-nin
mnt-by:     MIC1ALFA-MNT
created:    2020-07-09T11:06:29Z
last-modified: 2021-02-05T10:05:55Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Helena Abboud
address:    Beirut - Lebanon
phone:     +9613391823
nic-hdl:    HA2308-RIPE
mnt-by:     MIC1ALFA-MNT
created:    2011-11-23T08:36:39Z
last-modified: 2015-09-24T08:26:31Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]