| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.173.35.159 (lg) / ec2-35-173-35-159.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23ad:239f::23ad:239f (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SPORTMASTER AS57512

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS57512
as-name:    SPORTMASTER
org:      ORG-SPMS2-RIPE
remarks:    =============================================
remarks:    PJSC "Vimpelcom"
import:     from AS3216 accept ANY
export:     to AS3216 announce AS57512
remarks:    =============================================
remarks:    OOO Telecom TZ
import:     from AS15672 accept ANY
export:     to AS15672 announce AS57512
remarks:    =============================================
remarks:    MTS PJSC
import:     from AS8359 accept ANY
export:     to AS8359 announce AS57512
remarks:    =============================================
remarks:    Garnizon-A Ltd. "KDP"
import:     from AS209030 accept ANY
export:     to AS209030 announce AS57512
remarks:    =============================================
remarks:    "Central Telegraph" Public Joint-stock Company
import:     from AS8615 accept ANY
export:     to AS8615 announce AS57512
remarks:    =============================================
remarks:    ANO CVKS "MSK-IX"
import:     from AS8631 accept ANY
export:     to AS8631 announce AS57512
remarks:    =============================================
admin-c:    SVB52-RIPE
admin-c:    SNA75-RIPE
tech-c:     SVB52-RIPE
tech-c:     SNA75-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SPOTRM-MNT
created:    2011-11-18T08:27:24Z
last-modified: 2020-09-30T12:47:28Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-RRIf1-RIPE

organisation:  ORG-SPMS2-RIPE
org-name:    OOO "Sportmaster"
org-type:    OTHER
address:    117437, 18/2 Mikluho-Maklaya
abuse-c:    SLAH1-RIPE
mnt-ref:    SPOTRM-MNT
mnt-ref:    ROSNIIROS-MNT
mnt-by:     SPOTRM-MNT
admin-c:    SNA75-RIPE
tech-c:     SNA75-RIPE
created:    2011-11-10T10:46:46Z
last-modified: 2014-03-28T07:18:43Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Sportmaster Network Administrator
org:      ORG-SPMS2-RIPE
address:    125319, Kochnovsky passage, 4, bld. 3
address:    Moscow
address:    Russia
phone:     +7 495 755 8198
fax-no:     +7 495 974 7534
nic-hdl:    SNA75-RIPE
mnt-by:     SPOTRM-MNT
created:    2013-04-02T10:57:14Z
last-modified: 2013-04-02T11:12:46Z
source:     RIPE # Filtered

person:     SERGEY V. BODIKOV
address:    125319, Kochnovsky passage, 4, bld. 3
address:    Moscow
address:    Russia
phone:     +7 495 755 8198 ext. 13841
fax-no:     +7 495 974 7534
nic-hdl:    SVB52-RIPE
created:    2004-11-30T14:13:37Z
last-modified: 2015-10-30T11:50:16Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     SPOTRM-MNT
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]