| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.233.217.91 (lg) / ec2-3-233-217-91.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e9:d95b::3e9:d95b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  REZERVOIR-AS AS57483

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS57483
as-name:    REZERVOIR-AS
org:      ORG-RL342-RIPE
import:     from AS60610 accept ANY
export:     to AS60610 announce AS57483
import:     from AS35266 accept ANY
export:     to AS35266 announce AS57483
admin-c:    GP18808-RIPE
tech-c:     GP18808-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-uk-rezervoir-1
created:    2019-02-11T12:27:57Z
last-modified: 2019-02-11T12:27:57Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-RL342-RIPE
org-name:    Rezervoir Limited
org-type:    LIR
address:    59 Basepoint Business Centre, Aviation Park West, Hurn
address:    BH23 6NX
address:    Christchurch
address:    UNITED KINGDOM
admin-c:    GP18808-RIPE
tech-c:     GP18808-RIPE
abuse-c:    AR49733-RIPE
mnt-ref:    mnt-uk-rezervoir-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-uk-rezervoir-1
created:    2018-12-07T12:34:48Z
last-modified: 2019-07-31T10:26:48Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +448455272992

person:     Gavin Pidgley
address:    59 Basepoint Business Centre, Aviation Park West, Hurn
address:    BH23 6NX
address:    Christchurch
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +448455272992
nic-hdl:    GP18808-RIPE
mnt-by:     mnt-uk-rezervoir-1
created:    2018-12-07T12:34:47Z
last-modified: 2019-07-31T10:27:36Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]