| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.233.242.204 (lg) / ec2-3-233-242-204.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e9:f2cc::3e9:f2cc (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PROJECTPOL-AS AS57480

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS57480
as-name:    PROJECTPOL-AS
org:      ORG-ASP9-RIPE
import:     from AS20804 accept ANY
import:     from AS8308 accept ANY
export:     to AS20804 announce AS57480
export:     to AS8308 announce AS57480
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS57480
admin-c:    AS20017-RIPE
tech-c:     AS20017-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     LEON-MNT
mnt-by:     PROJECTPOL-MNT
created:    2011-11-08T10:19:16Z
last-modified: 2019-03-05T08:10:14Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-LSzo6-RIPE

organisation:  ORG-ASP9-RIPE
org-name:    Adam Siemieniako Projectpol
org-type:    OTHER
address:    ul. Poli Gojawiczy?skiej 3a/9 81-596 Gdynia, PL
abuse-c:    AR24502-RIPE
mnt-ref:    LEON-MNT
mnt-by:     LEON-MNT
mnt-ref:    PROJECTPOL-MNT
mnt-by:     PROJECTPOL-MNT
created:    2011-10-14T10:36:47Z
last-modified: 2014-11-17T16:41:13Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Adam Siemieniako
address:    Adam Siemieniako Projectpol
address:    ul. l. Poli Gojawiczy?skiej 3a/9
address:    81-596 Gdynia
address:    POLAND
phone:     +48663177907
nic-hdl:    AS20017-RIPE
mnt-by:     LEON-MNT
created:    2011-10-14T10:33:31Z
last-modified: 2017-10-30T22:15:32Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]