| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.24.209 (lg) / ec2-3-238-24-209.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:18d1::3ee:18d1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Nazhin AS57474

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS57474
as-name:    Nazhin
org:      ORG-NSIa1-RIPE
import:     from AS57405 action pref=100;accept ANY
import:     from AS16322 action pref=100;accept ANY
import:     from AS44375 action pref=100;accept ANY
import:     from AS61962 action pref=100;accept ANY
import:     from AS57543 action pref=100;accept ANY
import:     from AS60976 action pref=100;accept ANY
import:     from AS24631 action pref=100;accept ANY
import:     from AS206495 action pref=100;accept ANY
export:     to AS57543 announce AS57474
export:     to AS57405 announce AS57474
export:     to AS44375 announce AS57474
export:     to AS61962 announce AS57474
export:     to AS16322 announce AS57474
export:     to AS60976 announce AS57474
export:     to AS24631 announce AS57474
export:     to AS206495 announce AS57474
default:    To AS44375
admin-c:    HS800
tech-c:     AF9000-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-MIHAN
mnt-by:     MNT-HAMED
created:    2011-11-07T11:33:15Z
last-modified: 2021-09-16T08:51:52Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-MCSC2-RIPE

organisation:  ORG-NSIa1-RIPE
org-name:    Nazhin Sepahan IT and data processing plc
org-type:    Other
phone:     +98 311 9513210
address:    No 2,Khezr Naby St,Taleghani Road,Shahin Shar,IRAN
abuse-c:    NSA30-RIPE
mnt-ref:    MNT-MIHAN
mnt-by:     MNT-MIHAN
created:    2011-11-02T18:31:07Z
last-modified: 2017-10-30T14:40:40Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Abbas Fattah
address:    No 2,Khezr Naby St,Taleghani Road,Shahin Shar,IRAN
phone:     +98 311 9513210
nic-hdl:    AF9000-RIPE
mnt-by:     MNT-MIHAN
created:    2011-11-02T18:40:19Z
last-modified: 2011-11-02T18:54:10Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Hamed Shafaghi
address:    Unit 1,Floor 6,Spadan-Saman Building,Bahonar AV
address:    Esfahan-IRAN
phone:     +98-3133461350
phone:     +98-935-8506020
fax-no:     +98-21-89785050
nic-hdl:    HS800
mnt-by:     MNT-Hamed
created:    2010-05-25T05:04:57Z
last-modified: 2016-11-06T12:18:26Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]