| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.85.10.62 (lg) / ec2-3-85-10-62.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:355:a3e::355:a3e (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Intelect-AS AS57428

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS57428
as-name:    Intelect-AS
org:      ORG-SA3858-RIPE
sponsoring-org: ORG-PA590-RIPE
import:     from AS31252 accept ANY
export:     to AS31252 announce AS57428
import:     from AS25454 accept ANY
export:     to AS25454 announce AS57428
admin-c:    ACRO3947-RIPE
tech-c:     ACRO3947-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ORG-INET-MNT
mnt-by:     RENAM-MD
created:    2017-03-28T13:21:32Z
last-modified: 2018-09-04T11:59:30Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SA3858-RIPE
org-name:    SD Intelect SRL
org-type:    OTHER
address:    7 Tiras street
admin-c:    ACRO3947-RIPE
tech-c:     ACRO3947-RIPE
abuse-c:    ACRO3947-RIPE
mnt-ref:    ORG-INET-MNT
mnt-by:     ORG-INET-MNT
created:    2017-02-02T17:02:10Z
last-modified: 2017-03-28T13:21:11Z
source:     RIPE # Filtered

role:      SD Intelect Point of Contact
address:    7 Tiras street
abuse-mailbox: abuse-sdi@gmail.com
nic-hdl:    ACRO3947-RIPE
mnt-by:     ORG-INET-MNT
created:    2017-02-02T16:58:36Z
last-modified: 2017-02-08T16:00:08Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]