| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.160.97 (lg) / ec2-18-207-160-97.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:a061::12cf:a061 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  GIV-AS AS57374

as-block:    AS57148 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-23T15:27:46Z
last-modified: 2023-08-23T15:27:46Z
source:     RIPE


aut-num:    AS57374
as-name:    GIV-AS
import:     from AS34547 accept ANY
import:     from AS49630 accept ANY
export:     to AS34547 announce AS57374
export:     to AS49630 announce AS57374
org:      ORG-NODS1-RIPE
admin-c:    ONON-RIPE
tech-c:     ONON-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     ROUTE-MK
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2011-10-12T09:58:50Z
last-modified: 2019-03-26T13:18:59Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-NODS1-RIPE
org-name:    Company for communications services A1 Makedonija DOOEL Skopje
country:    MK
org-type:    LIR
address:    Ploshtad Presveta Bogorodica 1
address:    1000
address:    SKOPJE
address:    NORTH MACEDONIA
phone:     +389771234
fax-no:     +38923110077
admin-c:    ONON-RIPE
mnt-ref:    ROUTE-MK
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ROUTE-MK
abuse-c:    AC24670-RIPE
created:    2007-06-19T13:18:55Z
last-modified: 2020-12-16T12:50:50Z
source:     RIPE # Filtered

role:      A1 Makedonija Role Object
address:    A1 Makedonija DOOEL Skopje
address:    Ploshtad Presveta Bogorodica 1
address:    1000 Skopje, Republic of Macedonia
abuse-mailbox: abuse@vipoperator.mk
admin-c:    OKON-RIPE
tech-c:     OKON-RIPE
nic-hdl:    ONON-RIPE
mnt-by:     ON-MNT
created:    2007-10-08T13:43:52Z
last-modified: 2023-09-15T09:48:30Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]