| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.25.113 (lg) / ec2-44-192-25-113.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:1971::2cc0:1971 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  WINGO AS57370

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS57370
as-name:    WINGO
org:      ORG-WA167-RIPE
import:     from AS3303 accept ANY
import:     from AS15576 accept ANY
export:     to AS3303 announce AS57370
export:     to AS15576 announce AS57370
admin-c:    TD3138-RIPE
tech-c:     TD3138-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-WINGO
created:    2011-10-11T15:16:38Z
last-modified: 2017-11-15T12:22:46Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-WA167-RIPE
org-name:    Swisscom (Schweiz) AG
country:    CH
org-type:    LIR
address:    Rue Louis d'Affry, 6
address:    1700
address:    Fribourg
address:    SWITZERLAND
phone:     +41265430001
fax-no:     +41264223967
mnt-ref:    MNT-WINGO
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-WINGO
admin-c:    PM1829-RIPE
admin-c:    TD3138-RIPE
admin-c:    AC2332-RIPE
admin-c:    DM16115-RIPE
abuse-c:    WN867-RIPE
created:    2010-07-16T12:25:26Z
last-modified: 2020-12-16T12:21:24Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Thomas Dagonnier
address:    Avenue Beauregard, 10
address:    1700 Fribourg
address:    Switzerland
phone:     +41797704803
nic-hdl:    TD3138-RIPE
mnt-by:     TD28432-MNT
created:    2013-01-11T16:10:02Z
last-modified: 2013-01-11T16:10:02Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]