| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.172.223.251 (lg) / ec2-35-172-223-251.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23ac:dffb::23ac:dffb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CDNvideo-AS AS57363

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS57363
as-name:    CDNvideo-AS
org:      ORG-CL197-RIPE
import:     from AS8342 action pref=100; accept ANY
import:     from AS42240 action pref=100; accept ANY
import:     from AS64432 action pref=100; accept ANY
import:     from AS43690 action pref=100; accept AS-SPBROUTESERVER
import:     from AS43213 action pref=100; accept AS-EKTROUTESERVER
import:     from AS13094 action pref=100; accept AS-MILECOM-RS
import:     from AS43060 action pref=100; accept ANY
import:     from AS28917 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8631 accept AS-MSKROUTESERVER
import:     from AS31415 action pref=100; accept ANY
import:     from AS3216 action pref=100; accept ANY
import:     from AS28890 action pref=100; accept ANY
import:     from AS25478 action pref=100; accept ANY
import:     from AS50384 action pref=100; accept ANY
import:     from AS9002 action pref=100; accept ANY
import:     from AS28917 action pref=100; accept ANY
import:     from AS20485 action pref=100; accept ANY
import:     from AS28968 action pref=100; accept ANY
import:     from AS31210 action pref=100; accept AS-DTEL-IX
import:     from AS205540 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8359 action pref=100; accept ANY
import:     from AS31500 action pref=100; accept ANY
import:     from AS20764 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8342 announce AS57363
export:     to AS13094 announce AS57363
export:     to AS8359 announce AS57363
export:     to AS205540 announce AS57363
export:     to AS20764 announce AS57363
export:     to AS31500 announce AS57363
export:     to AS43213 announce AS57363
export:     to AS64432 announce AS57363
export:     to AS42240 announce AS57363
export:     to AS43060 announce AS57363
export:     to AS28917 announce AS57363
export:     to AS8631 announce AS-CDNVIDEO
export:     to AS31415 announce AS-CDNVIDEO
export:     to AS3216 announce AS-CDNVIDEO
export:     to AS28890 announce AS-CDNVIDEO
export:     to AS25478 announce AS-CDNVIDEO
export:     to AS50384 announce AS-CDNVIDEO
export:     to AS9002 announce AS-CDNVIDEO
export:     to AS28917 announce AS-CDNVIDEO
export:     to AS20485 announce AS-CDNVIDEO
export:     to AS28968 announce AS-CDNVIDEO
export:     to AS43690 announce AS-CDNVIDEO
export:     to AS31210 announce AS-CDNVIDEO
admin-c:    YG422-RIPE
tech-c:     YG422-RIPE
tech-c:     SI1924-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     CDNvideo-mnt
mnt-by:     SI13-MNT
created:    2011-10-10T09:49:15Z
last-modified: 2018-09-04T11:05:55Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-CL197-RIPE
org-name:    CDNvideo LLC
country:    RU
org-type:    LIR
address:    Skolkovo Innovation Center, Nobel Street 7, office 34.
address:    143026
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74957821732
fax-no:     +74957821732
abuse-c:    AR16596-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    CDNvideo-mnt
mnt-ref:    MNT-ALFATELECOM
mnt-ref:    DTEL-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     CDNvideo-mnt
created:    2012-08-01T08:17:46Z
last-modified: 2020-12-16T13:29:47Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Sergey Ivlenkov
address:    Tvardovskogo, 8,str.1
address:    123458 Moscow
phone:     +74957809238
nic-hdl:    SI1924-RIPE
mnt-by:     SI13-MNT
created:    2011-12-07T09:47:56Z
last-modified: 2012-05-23T14:43:50Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Yaroslav Gorodetsky
address:    Tvardovskogo, 8,str.1, korpus G, offices 207, 217
address:    123458 Moscow
phone:     +7 916 9900120
fax-no:     +7 495 7809238
nic-hdl:    YG422-RIPE
created:    2010-04-15T12:53:11Z
last-modified: 2012-07-13T11:34:00Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     LIDERTELECOM-mnt
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]