| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.175.248.25 (lg) / ec2-35-175-248-25.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23af:f819::23af:f819 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TOM-NET-AS AS57332

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS57332
as-name:    TOM-NET-AS
org:      ORG-TsDK1-RIPE
import:     from AS42739 accept ANY
export:     to AS42739 announce AS57332
import:     from AS49895 accept ANY
export:     to AS49895 announce AS57332
import:     from AS48850 accept AS-KIKE
export:     to AS48850 announce AS57332
import:     from AS3257 accept ANY
export:     to AS3257 announce AS-TOM-NET
admin-c:    TNA77-RIPE
tech-c:     TNA77-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TOM-NET-MNT
created:    2011-09-27T11:43:19Z
last-modified: 2018-09-04T11:05:36Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-TsDK1-RIPE
org-name:    TOM-NET s.c. Dariusz Koper, Radoslaw Koper
org-type:    LIR
address:    ul. Lwowska 33
address:    22-600
address:    Tomaszow Lubelski
address:    POLAND
phone:     +48846641699
fax-no:     +48846641699
mnt-ref:    TOM-NET-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     TOM-NET-MNT
abuse-c:    TNA77-RIPE
created:    2011-09-16T10:01:16Z
last-modified: 2018-12-18T10:36:26Z
source:     RIPE # Filtered

role:      TOM-NET Administrators
address:    ul. Koscielna 9A, 22-600 Tomaszow Lubelski, PL
abuse-mailbox: abuse@tom-net.pl
admin-c:    RK4614-RIPE
admin-c:    MP472-RIPE
tech-c:     RK4614-RIPE
tech-c:     MP472-RIPE
tech-c:     MW2405-RIPE
nic-hdl:    TNA77-RIPE
mnt-by:     TOM-NET-MNT
created:    2011-09-23T12:18:18Z
last-modified: 2013-03-20T09:56:25Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]