| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 107.21.85.250 (lg) / ec2-107-21-85-250.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6b15:55fa::6b15:55fa (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASN-Infotreat AS57326

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS57326
as-name:    ASN-Infotreat
org:      ORG-IS152-RIPE
import:     from AS8953 action pref=100; accept ANY
import:     from AS9050 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8708 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8953 announce AS57326
export:     to AS9050 announce AS57326
export:     to AS8708 announce AS57326
default:    to AS8953 action pref=100; networks ANY
default:    to AS9050 action pref=100; networks ANY
default:    to AS8708 action pref=100; networks ANY
admin-c:    GCC1-RIPE
tech-c:     GCC1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ALSYS-MNT
mnt-by:     INFOTREAT-MNT
created:    2011-09-26T14:35:45Z
last-modified: 2018-09-04T11:05:32Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-ANS6-RIPE

organisation:  ORG-IS152-RIPE
org-name:    Infotreat SRL
org-type:    OTHER
address:    Calea Rahovei 266-268, Axele C-D, Stalpii 17-18, Corp 60, etaj 1, birou 143
abuse-c:    AC32591-RIPE
mnt-ref:    ALSYS-MNT
mnt-by:     ALSYS-MNT
mnt-by:     Infotreat-MNT
created:    2011-09-25T20:03:26Z
last-modified: 2016-05-13T10:44:15Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Gabriel Claudiu Corcodel
address:    Gabriel Solutii IT SRL
address:    Camil Ressu 1
address:    Sector 3, Bucharest
address:    Romania
phone:     +40-723596806
fax-no:     +40-21-4112727
nic-hdl:    GCC1-RIPE
mnt-by:     ALSYS-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2020-03-25T14:07:20Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]