| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.209.80.87 (lg) / ec2-3-209-80-87.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3d1:5057::3d1:5057 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  RTM-AS AS57297

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS57297
as-name:    RTM-AS
org:      ORG-RDTM1-RIPE
import:     from AS30781 accept ANY
export:     to AS30781 announce AS57297
import:     from AS41863 accept ANY
export:     to AS41863 announce AS57297
admin-c:    RA9361-RIPE
tech-c:     RA9361-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     fr-rtm-1-mnt
created:    2018-05-16T09:42:54Z
last-modified: 2018-09-04T12:14:09Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-RDTM1-RIPE
org-name:    REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS
org-type:    LIR
address:    178 CHEMIN NOTRE DAME CONSOLATION - MAGASIN 03 DISI
address:    13013
address:    MARSEILLE
address:    FRANCE
admin-c:    RA9361-RIPE
tech-c:     RA9361-RIPE
abuse-c:    AR46294-RIPE
mnt-ref:    fr-rtm-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     fr-rtm-1-mnt
created:    2018-05-01T07:41:23Z
last-modified: 2018-05-15T12:41:34Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +33 (0) 4 91 10 55 55

role:      RTM-RIPE
address:    178 chemin Notre Dame de la Consolation
address:    13013 Marseille
address:    France
admin-c:    OD1864-RIPE
admin-c:    FM20417-RIPE
tech-c:     OD1864-RIPE
tech-c:     FM20417-RIPE
nic-hdl:    RA9361-RIPE
mnt-by:     fr-rtm-1-mnt
created:    2018-05-15T12:40:06Z
last-modified: 2018-05-15T12:45:04Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]