| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.15.251 (lg) / ec2-44-192-15-251.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:ffb::2cc0:ffb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PSCB AS57274

as-block:    AS57148 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-23T15:27:46Z
last-modified: 2023-08-23T15:27:46Z
source:     RIPE


aut-num:    AS57274
as-name:    PSCB
org:      ORG-PSCB1-RIPE
import:     from AS31501 action pref=1; accept ANY
import:     from AS3216 action pref=2; accept ANY
export:     to AS31501 announce AS57274
export:     to AS3216 announce AS57274
admin-c:    STKM2-RIPE
tech-c:     STKM1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SEVEREN-MNT
created:    2011-09-12T08:01:28Z
last-modified: 2017-11-15T12:22:29Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-SL18-RIPE

organisation:  ORG-PSCB1-RIPE
org-name:    JSC Petersburg Social Commercial Bank
country:    RU
org-type:    OTHER
address:    191123 42 Shpalernaya Street St. Petersburg
abuse-c:    AC30206-RIPE
mnt-ref:    SEVEREN-MNT
mnt-by:     SEVEREN-MNT
created:    2011-08-29T10:58:32Z
last-modified: 2023-10-27T08:31:11Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Severen-Telecom NOC
remarks:    Network operation center staff
org:      ORG-SL18-RIPE
address:    Severen-Telecom
address:    Respublikanskaya str., h. 28, Lit. A
address:    195112, Saint-Petersburg, Russia
phone:     +7 812 740-7070
fax-no:     +7 812 740-7071
abuse-mailbox: abuse@severen.net
admin-c:    SPEC1-RIPE
admin-c:    MNB29-RIPE
tech-c:     SPEC1-RIPE
tech-c:     MNB29-RIPE
nic-hdl:    STKM1-RIPE
mnt-by:     SEVEREN-MNT
created:    2006-09-18T06:24:53Z
last-modified: 2024-02-16T09:45:00Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Severen-Telecom ABUSE
remarks:    Administration and incident staff
org:      ORG-SL18-RIPE
address:    Severen-Telecom
address:    Respublikanskaya str., h. 28, Litera A
address:    195112, Saint-Petersburg, Russia
phone:     +7 812 740-7070
fax-no:     +7 812 740-7071
abuse-mailbox: abuse@severen.net
admin-c:    VAR11
admin-c:    SPEC1-RIPE
tech-c:     SPEC1-RIPE
tech-c:     ST10938-RIPE
nic-hdl:    STKM2-RIPE
mnt-by:     SEVEREN-MNT
mnt-by:     SEVEREN-MNT
created:    2006-09-18T06:27:28Z
last-modified: 2021-03-04T11:51:57Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]