| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.84.132.40 (lg) / ec2-3-84-132-40.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:354:8428::354:8428 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BITWEB-AS AS57271

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS57271
as-name:    BITWEB-AS
org:      ORG-BL312-RIPE
import:     from AS49063 accept ANY
export:     to AS49063 announce AS57271
import:     from AS204655 accept ANY
export:     to AS204655 announce AS57271
admin-c:    II1412-RIPE
tech-c:     II1412-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     BITWEB
created:    2018-02-19T09:48:34Z
last-modified: 2018-12-23T20:09:09Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-IL432-RIPE

organisation:  ORG-BL312-RIPE
org-name:    BitWeb LLC
org-type:    OTHER
address:    ul. Kalinina, 98A, of. 311/1
address:    241050 Bryansk
address:    Russian Federation
abuse-c:    ACRO14026-RIPE
mnt-ref:    BITWEB
mnt-ref:    IP-RIPE
mnt-by:     BITWEB
created:    2018-02-15T13:16:17Z
last-modified: 2020-06-24T10:54:39Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ivan Ilyushin
address:    ul. Kalinina, 98A, of. 311/1
address:    241050 Bryansk
address:    Russian Federation
phone:     +7 495 0050004
nic-hdl:    II1412-RIPE
mnt-by:     BITWEB
created:    2018-02-15T13:16:17Z
last-modified: 2020-01-06T09:12:25Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]