| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.160.97 (lg) / ec2-18-207-160-97.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:a061::12cf:a061 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PLATKOM-AS AS57255

as-block:    AS57148 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-23T15:27:46Z
last-modified: 2023-08-23T15:27:46Z
source:     RIPE


aut-num:    AS57255
as-name:    PLATKOM-AS
org:      ORG-PTPP1-RIPE
import:     from AS12741 accept ANY
export:     to AS12741 announce AS57255
import:     from AS20960 accept ANY
export:     to AS20960 announce AS57255
admin-c:    PP10815-RIPE
tech-c:     PP10815-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NETIA-MNT
created:    2011-09-07T13:56:17Z
last-modified: 2018-09-04T11:05:04Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-NTS2-RIPE

organisation:  ORG-PTPP1-RIPE
org-name:    Platkom Tele-Informatyka Piotr Platek
country:    PL
org-type:    OTHER
address:    ul.Legionw 22
address:    08-400 Garwolin
address:    Poland
abuse-c:    AR24595-RIPE
phone:     +48 25 682 0 400
mnt-ref:    NETIA-MNT
mnt-by:     NETIA-MNT
created:    2011-05-19T14:59:11Z
last-modified: 2022-12-01T16:44:18Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Piotr Platek
address:    Platkom Tele-Informatyka Piotr Platek
address:    ul.Legionw 22
address:    08-400 Garwolin
address:    Poland
phone:     +48 604 885 056
nic-hdl:    PP10815-RIPE
mnt-by:     NETIA-MNT
created:    2011-05-19T14:59:11Z
last-modified: 2011-05-19T14:59:11Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]