| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.235.175.15 (lg) / ec2-3-235-175-15.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3eb:af0f::3eb:af0f (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  HEROS-AS AS57237

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS57237
as-name:    HEROS-AS
org:      ORG-HCH2-RIPE
import:     from AS8262 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8262 announce AS57237
admin-c:    JS1899-RIPE
tech-c:     DKS16-RIPE
tech-c:     IN131-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     BGWAN-MNT
created:    2011-08-30T10:00:47Z
last-modified: 2021-03-20T22:47:46Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-GL32-RIPE

organisation:  ORG-HCH2-RIPE
org-name:    Heros Communication Holding Ltd.
org-type:    OTHER
address:    3 Hristo Botev blvd.
address:    9000 Varna
address:    Bulgaria
abuse-c:    AC32561-RIPE
mnt-ref:    BGWAN-MNT
mnt-by:     BGWAN-MNT
created:    2011-08-19T12:20:35Z
last-modified: 2016-05-13T10:44:05Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Dinko Kotev Stoimenov
address:    2 Ivailo Str.
address:    9000 Varna
address:    Bulgaria
phone:     +359 88 767001
nic-hdl:    DKS16-RIPE
mnt-by:     TELECOMS-NOC-MNT
created:    2002-05-20T17:41:08Z
last-modified: 2002-05-20T17:41:08Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ivan Nikolov
address:    Heros communication holding
address:    3 Hristo Botev blvd.
address:    9000 Varna
address:    Bulgaria
phone:     +359 52 604030
nic-hdl:    IN131-RIPE
mnt-by:     TELECOMS-NOC-MNT
created:    2002-05-23T18:46:32Z
last-modified: 2002-05-23T18:46:32Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Jordan Stojchev
address:    Heros communication holding
address:    3 Hristo Botev blvd.
address:    9000 Varna
address:    Bulgaria
phone:     +359 52 604030
fax-no:     +359 52 604031
nic-hdl:    JS1899-RIPE
mnt-by:     TELECOMS-NOC-MNT
created:    2002-05-23T18:45:43Z
last-modified: 2002-05-23T18:45:43Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]