| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 52.90.49.108 (lg) / ec2-52-90-49-108.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:345a:316c::345a:316c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  GVM AS57217

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS57217
as-name:    GVM
org:      ORG-SGSS3-RIPE
import:     from AS1299 accept ANY
import:     from AS9009 accept ANY
import:     from AS12310 accept ANY
export:     to AS1299 announce AS57217
export:     to AS9009 announce AS57217
export:     to AS12310 announce AS57217
admin-c:    GVM-RIPE
tech-c:     GVM-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     GVM-MNT
created:    2011-08-25T08:34:53Z
last-modified: 2019-09-12T12:14:56Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SGSS3-RIPE
org-name:    S.C. GVM SISTEM 2003 S.R.L.
country:    RO
org-type:    LIR
address:    ALEEA DIHAM NR 5 BL M5 SC.A, Ap.46, sector 2
address:    7000
address:    BUCHAREST
address:    ROMANIA
phone:     +40215298920
fax-no:     +40214502315
abuse-c:    GVM-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    GVM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     GVM-MNT
created:    2006-12-06T11:11:03Z
last-modified: 2020-12-16T12:36:52Z
source:     RIPE # Filtered

role:      GVM SYSTEM
address:    Aleea Diham, Nr. 5
address:    Bucuresti, Sector 2
admin-c:    GVMN-RIPE
tech-c:     GVMN-RIPE
abuse-mailbox: abuse@gvm.ro
nic-hdl:    GVM-RIPE
mnt-by:     GVM-MNT
created:    2010-02-09T12:17:12Z
last-modified: 2013-04-12T13:28:42Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]