| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.160.97 (lg) / ec2-18-207-160-97.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:a061::12cf:a061 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ZEUG-AS AS57183

as-block:    AS57148 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-23T15:27:46Z
last-modified: 2023-08-23T15:27:46Z
source:     RIPE


aut-num:    AS57183
as-name:    ZEUG-AS
descr:     Zeug e.K.
org:      ORG-ZE24-RIPE
admin-c:    MS48715-RIPE
tech-c:     MS48715-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     zeug
created:    2019-10-14T12:37:28Z
last-modified: 2022-04-08T22:18:06Z
source:     RIPE
remarks:    +---------------
remarks:    | Transit
remarks:    +---------------
remarks:    # Cogent Communications
mp-import:   afi ipv4.unicast, ipv6.unicast from AS174 accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast, ipv6.unicast to AS174 announce AS-ZEUG
remarks:    # RETN Limited
mp-import:   afi ipv4.unicast, ipv6.unicast from AS9002 accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast, ipv6.unicast to AS9002 announce AS-ZEUG
remarks:    +---------------
remarks:    | RouteServers
remarks:    +---------------
remarks:    ** STACIX
import-via:   afi ipv4.unicast, ipv6.unicast AS61020 from AS-ANY accept ANY
export-via:   afi ipv4.unicast, ipv6.unicast AS61020 to AS-ANY announce AS-ZEUG

organisation:  ORG-ZE24-RIPE
org-name:    Maximilian Schieder trading as Zeug e.K.
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Hochstrasse 15
address:    92637
address:    Theisseil
address:    GERMANY
phone:     +49 176 22171596
admin-c:    MS48715-RIPE
tech-c:     MS48715-RIPE
abuse-c:    AR53894-RIPE
mnt-ref:    zeug
mnt-ref:    LSEITZ-MNT
mnt-ref:    velder-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     zeug
created:    2019-07-12T13:09:44Z
last-modified: 2022-03-23T13:43:03Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Maximilian Schieder
address:    Hochstrasse 15
address:    92637
address:    Theisseil
address:    GERMANY
phone:     +49 176 22171596
nic-hdl:    MS48715-RIPE
mnt-by:     zeug
created:    2019-07-12T13:09:44Z
last-modified: 2019-07-12T13:09:44Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]